Çoktan Seçmeli Hayatlar İçin | RUH DİYETİ

Top English Words - Ders 5 (50 kelime)201. attempt DENEMEK

202. attend KATILMAK, (bir yerde)BULUNMAK

203. attention DİKKAT

204. attitude YAKLAŞIM, DÜŞÜNCE, HAREKET, TAVIR

205. attractive ÇEKİCİ

206. auction MÜZAYEDE, MEZAT

207. audience İZLEYİCİ (TV,Tiyatro vb.)

208. augment İLAVE ETMEK, ARTTIRMAK, ZAM YAPMAK

209. august AĞUSTOS

210. aunt TEYZE, HALA

211. author YAZAR

212. authority OTORİTE

213. autumn SONBAHAR

214. available HAZIR, SERBEST, BOŞTA

215. avenue CADDE

216. average ORTALAMA

217. avoid KAÇINMAK

218. awake UYANIK

219. award MÜKAFAT

220. aware BİLGİLİ, FARKINDA OLMAK, HABERDAR OLMAK

221. away BURADAN, BURADA DEĞİL

222. awful KÖTÜ, BERBAT, ÜZÜCÜ

223. axe BALTA

224. baby BEBEK

225. babysitter ÇOCUK BAKICISI

226. bachelor 1)BEKAR 2)ÜNİVERSİTENİN İLK DERECESİ

227. back 1.ARKA 2.SIRT

228. background 1.FON, GERİ PLAN 2.TEMEL

229. bad KÖTÜ

230. bag ÇANTA

231. baggage BAGAJ

232. bake PİŞİRMEK

233. baker FIRINCI

234. balance 1.DENGE 2.BAKİYE

235. balcony BALKON

236. bald KEL

237. ball 1.TOP 2.BALO

238. ballerina BALERİN

239. ballet BALE

240. balloon BALON

241. ban YASAK

242. banal BANAL,ADİ

243. banana MUZ

244. band 1.BANT (şerit)  2.BANDO

245. bandage BANDAJ,YARA BANDI

246. banish 1)SÜRGÜNE YOLLAMA 2)DÜŞÜNMEKTEN VAZGEÇME

247. bank BANKA

248. banker BANKA YÖNETİCİSİ, BANKER

249. banknote KAĞIT PARA

250. bankrupt İFLAS