Çoktan Seçmeli Hayatlar İçin | RUH DİYETİ

Basic Vocabulary Course Ders 19 - LANDSCAPE (Yeryüzü)forest:  orman

river:  ırmak

field:  tarla

lake:  göl

pond:  su birikintisi

village:  köy

town:  şehir

farm:  çiftlik

valley:  vadi

island:  ada

seaside:  deniz kenarı

gulf:  körfez
  

beach:  sahil

ship:  gemi

harbour:  liman

hill:  tepe

mountain:  dağ

cliff:  zirve

sky:  gökyüzü

cloud:  bulut

sea:  deniz

continent:  kıta

country:  ülke

capital:  başkent