ŞOK GELİŞME! | Herkes "Anlıyorum ama Konuşamıyorum" isimli kitabı konuşuyor! Türkçe roman okuyarak nasıl İngilizce öğrenileceğini görünce siz de şaşıracaksınız!

Simple Past Tense / Past Perfect Tense (I went / I had gone)

İngilizce eğitimi alanında Türkiye?nin en zengin kaynağını sunan dersimizingilizce.com, ingilizce öğrenen ve öğreten binlerce kişiye hizmet sunuyor. Sitede Türkçe anlatımlı gramer konuları, her konudan sonra onlarca quiz ve sınav, her seviyeden aktiviteli okuma parçaları, dinleme aktiviteleri, yazma aktiviteleri, yds, kpds, sbs, toefl ve toeic gibi sınavlara hazırlık ve deneme sınavları, dünyanın en etkili kelime öğrenme sistemi olan wordpower ile her seviyeden kelime öğrenme programı, sınavlara hazırlananlar için sınav kelimeleri öğrenim programı, ingilizce kurslar, online eğitim ile ilgili makaleler, yurtdışı eğitim bilgileri sunuyor. Sitede ayrıca öğrenciler için ingilizce ödevler ve yardımcı kaynaklar var. SBS ve YDS?ye hazırlananlar için de zengin kaynak mevcut.Bu dersimizde Past Perfect Tense ve Simple Past Tense arasındaki kullanım farklılıkları üzerinde duracağız.

Eğer geçmişte olmuş tek bir eylemden bahsediyorsak, genellikle Past Perfect Tense değil, Simple Past Tense kullanırız. 

-  I handed the pen to him. (Kalemi onu uzattım.)

- Sorry we're late, we missed the last bus. (Özür dilerim. Son otobüsü kaçırdık.)

Aynı cümle içinde Simple Past Tense ve Past Perfect Tense kullanılıyorsa, her zaman için ilk gerçekleşen eylem Past Perfect ile, ikinci gerçekleşen eylem ise Simple Past Tense ile ifade edilir.

Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz.

- When he stopped laughing, everyone left. (Gülmeyi bitirdiğinde, herkes çıktı.)
  Önce o gülmeyi bitirdi, sonra herkes çıktı.

- When he stopped laughing, everyone had left. (Gülmeyi bitirdiğinde herkes çıkmıştı.)
  Önce herkes çıktı, sonra o gülmeyi bitirdi.

- I got up when the phone rang. (Telefon çalınca kalktım)
  Önce telefon çaldı, sonra kalktım.

- I had gone to bed when the phone rang. (Telefon çaldığında yatmıştım.)
  (Önce ben yattım, sonra telefon çaldı.)

Past Perfect Tense ve Simple Past Tense arasındaki bağlantıyı anlayabilmek için zaman ifadelerini iyi öğrenmek gerekir. Aşağıda bu iki zamanla birlikte kullanılan zaman ifadeleri verilmiştir.

►AFTER (After + Past Perfect (Simple Past) + Simple Past)

Normal olarak after bağlacından sonra Past Perfect Tense kullanılır.

- After I had drunk coffee, I left home. (Kahve içtikten sonra evden çıktım.)

Bu tür cümlelerde, after bağlacı hangi eylemin daha önce olduğunu gösterdiği için, Past Perfect Tense yerine, Simple Past Tense de kullanılabilir.

- After John wrote the letter, he posted it. (John mektubu yazdıktan sonra gönderdi.)

- After John had written the letter, he posted it.  (John mektubu yazdıktan sonra gönderdi.)

Yukarıdaki iki cümlenin zamanları farklı olmasına rağmen, ikisi de aynı anlamdadır ve farkları yoktur. Çünkü eylemlerin oluş sırası zaten after bağlacının kullanımıyla anlaşılmaktadır.

BEFORE (Before + Simple Past + Pest Perfect (Simple Past)

Normal olarak before bağlacından sonra Simple Past Tense kullanılır. Çünkü before bağlacının bulunduğu eylem, diğer eylemden daha sonra gerçekleşmektedir.

- Before I left home, I had drunk coffee. (Evden çıkmadan önce kahve içmiştim.)

Aynı after bağlacında olduğu gibi, before bağlacı de eylemlerin sıralanışı ile ilgili net bir bilgi verdiği için, bu tür cümlelerin ikisi de Simple Past Tense ile yazılırsa yanlış olmaz.

- Before I came home, I did some shopping. (Eve gelmeden önce biraz alışveriş yaptım.)

- Before I came home, I had done some shopping. (Eve gelmeden önce biraz alışveriş yaptım.)

Yukarıdaki iki cümlenin zamanları farklı olmasına rağmen, ikisi de aynı anlamdadır ve farkları yoktur. Çünkü eylemlerin oluş sırası zaten before bağlacının kullanımıyla anlaşılmaktadır.

TILL / UNTIL (Till/Until + Simple Past + Simple Past (Past Perfect)

İki eylemden daha önce yapılmış olanı vurgulanmak istenirse, till bağlacının bulunduğu cümlecik past perfect tense ile ifade edilir. Bu vurgu gerekmiyorsa Simple Past Tense kullanılabilir.

- I didn't turn off the TV until everybody had gone to bed. (Herkes yatana kadar televizyonu kapatmadım.)

- She worked in a bank until she got married. (Evlenene kadar bir bankada çalıştı.)

► WHEN (When + Simple Past + Past Perfect)

- When we arrived, my mother had already cooked the dinner. (Eve vardığımızda annem çoktan yemeği hazırlamıştı.)

- My mum had cleaned my room when I arrived home. (Eve vardığımda annem odamı temizlemişti.)

► BY THE TIME (By the time + Simple Past + Past Perfect)

- By the time we finished our homework, the film had already finished. (Ödevimizi bitirdiğimizde, film bitmişti.)

- By the time the police arrived the bank, they had escaped. (Polis bankaya ulaştığında, kaçmışlardı.)