OK GELME! | Yllarca NGLZCE renemeyen binlerce insan bu roman okuyarak ngilizce reniyor! Kitab incelemek iin tklayn!

Basic Vocabulary Course Ders 16 - SCHOOL (Okul)clock:  saat

door:  kap

computer:  bilgisayar

bench:  tezgah

chair:  sandalye

schoolbag:  okul antas

desk:  sra

book:  kitap

exercise book:  altrma kitab

dictionary:  szlk

sponge:  tahta silgisi

blackboard:  tahta

screen:  beyaz perde

dustbin:  p

ruler:  cetvel

pen:  tkenmez kalem

pencil:  kurunkalem

rubber:  silgi

curtain:  perde

plant:  bitki

floor:  zemin

notice board:  pano

map:  harita

compass:  pusula

television:  televizyon

overhead projector:  tepegz

lab:  laboratuar

gym:  spor salonu