Çoktan Seçmeli Hayatlar İçin | RUH DİYETİ

Basic Vocabulary Course Ders 16 - SCHOOL (Okul)clock:  saat

door:  kapı

computer:  bilgisayar

bench:  tezgah

chair:  sandalye

schoolbag:  okul çantası

desk:  sıra

book:  kitap

exercise book:  alıştırma kitabı

dictionary:  sözlük

sponge:  tahta silgisi

blackboard:  tahta

screen:  beyaz perde

dustbin:  çöp

ruler:  cetvel

pen:  tükenmez kalem

pencil:  kurşunkalem

rubber:  silgi

curtain:  perde

plant:  bitki

floor:  zemin

notice board:  pano

map:  harita

compass:  pusula

television:  televizyon

overhead projector:  tepegöz

lab:  laboratuar

gym:  spor salonu