Çoktan Seçmeli Hayatlar İçin | RUH DİYETİ

Basic Vocabulary Course Ders 29 - BASIC ADJECTIVES (Basit Sıfatlar)angry: kızgın
awake: uyanık
beautiful: güzel
bright: parlak
broken: kırık
cheap: ucuz
clean: temiz
cold: soğuk
dark: karanlık
dead: ölü
deep: derin
different: farklı
dirty: kirli
dry: kuru
early: erken
equal: eşit
flat: düz
free: özgür
full: dolu
general: genel
good: iyi
great: mükemmel
happy: mutlu
healthy: sağlıklı
ill: hasta
important: önemli
kind: nazik
loose: gevşek
loud: yüksek ses
male: erkek
married: evli
narrow: dar
natural: doğal
new: yeni
political: siyasi
poor: fakir
possible: mümkün
private: özel
quick: hızlı
quiet: sessiz
ready: hazır
regular: düzenli
sad: üzgün
secret: gizli
short: kısa
simple: basit
slow: yavaş
soft: yumuşak
special: özel
strange: garip
strong: güçlü
sweet: tatlı
tall: uzun
thick: kalın
thin: zayıf
tight: dar
tired: yorgun
true: doğru
warm: ılık
wet: ıslak
wide: geniş
wrong: yanlış
young: genç