Çoktan Seçmeli Hayatlar İçin | RUH DİYETİ

8. Sınıf İngilizce Kelimeler

Ortaokul 8. Sınıf İngilizce Kelimeleri, Örnek İngilizce ve Türkçe Cümleleri

Bu içerikler Milli Eğitim Bakanlığının (M.E.B) müfredatı ile bire bir uyumlu bölümlendirilmiş kelime ve örnek cümlelerden oluşmaktadır. Milli Eğitim Bakanlı 8. Sınıf müfradatına bağımlı kalınarak geliştirilen bu içerikler ile çalışan öğrenciler derslerinde ve sınavlarında başarıyı kolaylıkla elde edebilirler.
 
İngilizce konuşabilme, yazabilme veya okuyabilmenin olmazsa olmaz koşulunun kelime bilgisine dayalı olduğu bir gerçektir. Bu nedenle hangi kursa gidiyor veya hangi yöntemle İngilizce öğrenmeye çalıştığınıza bakmaksınız bu uygulama size yardımcı olacaktır. Eğlenerek öğrenme üzerine kurgulanan çalışmamız; sıkmadan kelimeleri öğretecek ve ezberletecektir.
 
Çalışmalarınızı yaparken size bir tavsiyemiz olacak. Hergün en az 15 dakika zaman ayırarak kelimeleri ezberleyebilirsiniz. 1 ay sonra neler başardığınızın farkına varacaksınız.


İngilizce Türkçe Cümle-MP3
back up destek olmak
best friend en iyi arkadaş
buddy ahbap
cool çok iyi
count on güvenmek
get on well with somebody anlaşmak
go for a walk dolaşmak
mate arkadaş
secret sır
share paylaşmak
sleep over pijama partisi
support desteklemek
argue tartışmak
casual gündelik kıyafet
fashion moda
impressive etkileyici
nerd ahmak
outfit kıyafet
relationship ilişki
ridiculous gülünç
serious ciddi
snob züppe
teenager genç (ergen)
terrific mükemmel
trendy son moda
unbearable dayanılmaz
bitter acı (tat)
boil kaynamak
chop doğramak
dice küp küp doğramak
fry kızartma
mash ezmek
oil yağ
pan tavada pişirmek
peel soymak
pour koymak (çay vb.)
salty tuzlu
slice dilimlemek
sour ekşi
spicy baharatlı
tasty lezzetli
available müsait
connect bağlanmak
contact irtibat kurmak
dial telefon numarası çevirmek
engaged meşgul
get/keep in touch irtibatta olmak
hang up meşgule almak
hang on/up beklemek
hold tutmak
line hat
memo hatırlatıcı not
pick up toplamak
polite kibar
attachment eklenti
browse göz gezdirmek
browser tarayıcı
comment yorum
confirm teyit etmek
connection bağlantı
delete silmek
log on/in giriş yapmak
log off bağlantıyı kesme
register kaydolmak
reply cevaplamak
screen ekran
search engine arama motoru
sign in/up kayıt olmak
social networking site sosyal paylaşım sitesi
upload yüklemek
amusing eğlenceli
canoeing kano sporu
challenging iddialı/zor
disappointing hayal kırıklığı yapan
embarrassing utanç verici
entertaining eğlenceli
extreme en uç nokta
fascinating büyüleyici
hang-gliding yelkenkanat sporu
kayaking kano sporu
motor-racing araba yarışı
rafting rafting
skateboarding kaykay
take risks risk almak
all-inclusive her şey dahil
ancient antik
architecture mimari
attraction çekicilik
bed and breakfast yatak ve kahvaltı
country side kırsal kesim
culture kültür
destination varış yeri
historic site tarihi yer
incredible inanılmaz
resort tatil yeri
rural kırsal
square meydan
urban şehre ait
clean up temizlemek
iron ütülemek
keep quiet susmak
keep promises söz tutmak
break promises sözünden dönmek
laundry kirli çamaşır
dishwasher bulaşık makinesi
make the bed yatağı toplamak
obey the rules kurallara uymak
set the table sofra hazırlamak
take out the garbage/trash (evdeki) çöpü dışarı atmak
tidy up toplamak
to-do list yapılacaklar listesi
dishes bulaşıklar
cell hücre
cure tedavi
discover keşfetmek
explode patlamak
genius dahi
high-tech ileri teknoloji
lab laboratuvar
process süreç
result sonuç
safety emniyet
scientific bilimsel
search arama
succeed başarmak
test tube deney tüpü
vaccination aşılama
avalanche çığ
disaster felaket
drought kuraklık
earthquake deprem
flood sel
global warming küresel ısınma
hurricane kasırga
melt erime
suffer ıstırap çekmek
survivor hayatta kalan
tornado hortum
tsunami deprem dalgası(denizden)
volcano volkan