Çoktan Seçmeli Hayatlar İçin | RUH DİYETİ

Conditionals (Koşullu Cümleler)

İngilizce eğitimi alanında Türkiye?nin en zengin kaynağını sunan dersimizingilizce.com, ingilizce öğrenen ve öğreten binlerce kişiye hizmet sunuyor. Sitede Türkçe anlatımlı gramer konuları, her konudan sonra onlarca quiz ve sınav, her seviyeden aktiviteli okuma parçaları, dinleme aktiviteleri, yazma aktiviteleri, yds, kpds, sbs, toefl ve toeic gibi sınavlara hazırlık ve deneme sınavları, dünyanın en etkili kelime öğrenme sistemi olan wordpower ile her seviyeden kelime öğrenme programı, sınavlara hazırlananlar için sınav kelimeleri öğrenim programı, ingilizce kurslar, online eğitim ile ilgili makaleler, yurtdışı eğitim bilgileri sunuyor. Sitede ayrıca öğrenciler için ingilizce ödevler ve yardımcı kaynaklar var. SBS ve YDS?ye hazırlananlar için de zengin kaynak mevcut.Birbirine bağlı olan olayları (yani birinin olması, diğerinin olmasına bağlıysa) ifade etmek için İngilizce'de Conditional sentences (şart veya koşul cümleleri) dediğimiz yapı türü kullanılır.


Şart cümleleri iki cümle ya da cümlecikten oluşur. Birisi if kelimesiyle başlayan cümleciktir ki buna if clause ( if cümleciği ) denir. Diğeri ise if cümleciğinin tesirinde ortaya çıkan cümleciktir ki buna da Main clause ( ana cümlecik ) denir.


Cümleye if clause ya da main clause ile başlanabilir. Eğer cümleye if clause ile başlanırsa, if clause ile main clause arasına virgül konur.


Conditional'lar genel itibarıyla üçe ayrılır, ancak birinci tip iki ayrı şekilde ele alındığında bunlar dörde ayrılır.
Bu cümlelerin tipleri biraz karışık olduğundan, önce aşağıdaki tabloda genel açıklamalar verilmiştir.

ÖRNEKLER KULLANIM


• CONDITIONAL 0


If I am late, my father takes me to school.
(Eğer geç kalırsam, okula babam götürür.)


She doesn't worry if Jack stays out after school. (Jack eğer okuldan sonra dışarıda kalırsa, annesi endişelenmez.)

If + Simple Present Tense __________ Simple Present Tense

Yapı : If + ( do ) ( do )

Doğruluğunu hiçbir zaman kaybetmeyen eylemlerde, conditional 0 kullanılır. Buradaki şarta bağlı olan olay, her zaman geçerlidir ve asla değişmez.


CONDITIONAL 1


If it rains, we will stay at home. (Eğer yağmur yağarsa, evte kalacağız.)


He will arrive late unless he hurries up. (Eğer acele etmezse, geç kalacak.)


Peter will buy a new car, if he wins the lottery. (Peter piyangoyu kazanırsa, araba alacak.)

 

Birinci tip : If + Simple Present Tense __________ Future Tense
Yapı : If + ( do ) ( will do )

Bu yapı gelecekle ilgili olması muhtemel, mümkün olayları anlatır.

NOT

Conditional 1'de genellikle 'şayet....değilse/olmazsa' anlamına gelen unless(-medikçe,-madıkça) kulllanılır, Diğer bir deyişle, '...unless he hurries up (acele etmedikçe).' , '...if he doesn't hurry up.(acele etmezse)' şeklinde de yazılabilir.

Açıklama: unless cümleyi tek başına olumsuzlaştırır dolasıyla tekrardan eylemi olumsuz yapmanıza gerek yoktur.

CONDITIONAL 2


If he studied more, he would pass the exam. (Çalışsaydı sınavı geçerdi.)


I would lower taxes if I were the President. (Eğer ben cumhurbaşkanı olsam, vergileri indirirdim.)


They would buy a new house if they had more money. (Daha fazla paraları olsa ev alırlardı.)

 

İkinci tip : If + Simple Past Tense _______________ would
Yapı : If + ( did ) ( would do )

Bu yapı şimdiki zaman ve geniş zamanla ilgili olması pek mümkün olmayan imkansız olan, o andaki gerçeklere ters düşen olayları anlatmak için kullanılır. Ancak zaman olarak bu olayların olması mümkündür, zaman henüz geçmemiştir.

Örneğin; Yüz milyon dolarım olsaydı...(ki yok)

NOT
'to be' eylemi, 2nd conditional formunda kullanıldığında, her zaman 'were' olarak kullanılır.

Örneğin, If I were the president...

CONDITIONAL 3


If he had known that, he would have decided differently. (Eğer bilseydim, daha farklı karar verebilirdi.)


Jane would have found a new job if she had stayed in Boston. (Jane eğer Boston'da kalsaydı yeni bir iş bulurdu.)

 

Üçüncü tip : If + Past Perfect Tense ____________ would have + V3
Yapı : If + ( had done ) would have done

Bu yapı geçmişte kalan olayları anlatmak için kullanılır. Bu yapıda iş işten geçmiş ve bunun aksinin olması artık mümkün değildir. Kimi zaman bu yapıyla kurulan cümlelerde pişmanlık duygusu vardır.

 

 

► Aşağıda koşullu cümlelerin yapısal olarak daha ayrıntılı bir incelemesi verilmiştir.
 


YAPI
Conditional 0 = if cümleciği (prese(nt simple) + ve if cümleciğinin hemen arkasından virgül + sonuç cümleciği (present simple). Sonuç cümleciğini birinci sırada virgül koymadan kullanabilirsiniz. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz
 
If he comes to town, we have dinner we have dinner if he comes to town.
Conditional 1 =  if cümleciği (hemen arkasından virgül) + will + sonuç cümleciğinde verb (temel form; go, come, see gibi). Sonuç cümleciğini birinci sırada virgül koymadan kullanabilirsiniz. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz
 
If he finishes on time, we will go to the movies We will go to the movies if he finishes on time.
Conditional 2 =  if cümleciği (past simple)+ would + verb (temel form) sonuç cümleciği. You can also put the result clause first without using a comma between the clauses. Sonuç cümleciğini birinci sırada virgül koymadan kullanabilirsiniz. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz
 
If they had more money, they would buy a new house They would buy a new house if they had more money.
Conditional 3 = if cümleciği (past perfect tense) (hemen arkasından virgül) + would have + sonuç cümleciğinde past participle (verb 3) . You can also put the result clause first without using a comma between the clauses. Sonuç cümleciğini birinci sırada virgül koymadan kullanabilirsiniz. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.
 
If Margaret had won the competition, life would have changed life would have changed. if Maragaret had won the competition.