DİKKAT! | Anadili İngilizce olan eğitmenlerle konuşarak CAMBLY ile 7/24 online İngilizce eğitimi alabilirsiniz. Ücretsiz deneyin ve abonelik kararınızı verin. Tıklayın ve deneyin!

Basic Vocabulary Course Ders 2 - NUMBERS (Sayılar)one: bir
two: iki
three: üç
four: dört
five: beş
six: altı
seven: yedi
eight: sekiz
nine: dokuz
ten: on
eleven: onbir
tewelve: oniki
thirteen: onüç
fourteen: ondört
fifteen: onbeş
sixteen: onaltı
seventeen: onyedi
nineteen: ondokuz
twenty: yirmi
twenty-one: yirmibir
thirty: otuz
forty: kırk
fifty: elli
sixty: altmış
seventy: yetmiş
eigty: seksen
ninety: doksan
a hundred: yüz
a thousand: bin
million: milyon
billion: milyar