OK GELME! | Yllarca NGLZCE renemeyen binlerce insan bu roman okuyarak ngilizce reniyor! Kitab incelemek iin tklayn!

Basic Vocabulary Course Ders 30 - BASIC ADVERBS (Basit Zarflar)actually  : gerekte
approximately: yaklak olarak
automatically: otomatikman
badly: fena halde
beautifully: gzel bir ekilde
bravely: cesaretle
certainly: kesinlikle, elbette
cheerfully: neeyle, keyifle
clearly: aka
differently:   farkl bir ekilde
dishonestly:   namussuzca
effectively:   etkili olarak
familiarly:   dosta
fluently:   akc bir biimde
formally:   resmi olarak
greatly:    olduka, fazlaca, epeyce
heavily:   ar, youn bir ekilde
highly:   hayli
hopefully:    mitle
intelligently:   akllca
joyfully :  neeyle
lately:   son zamanlarda, yaknlarda
lively (adj.):   canl, neeli
luckily :   ansl ekilde
mainly :   ounlukla
naturally :  doal olarak
nearly :  neredeyse
nervously :  sinirli olarak
patiently :  sabrla
peacefully :  huzurlu bir ekilde
perfectly :  mkemmel bir ekilde
pleasantly :  ho bir ekilde
privately :   zel olarak
quickly:    abuk, acele bir ekilde
rapidly :  hzlca
regularly :  dzenli olarak
safely :  gvenli bir ekilde
seriously :  ciddi bir ekilde
shortly:   yaknda, ksaca
shyly :   rkeke
simply : sadece
slowly :  yavaa
stupidly :  ahmaka
surely :  muhakkak
terribly :  korkun, mthi bir ekilde