Çoktan Seçmeli Hayatlar İçin | RUH DİYETİ

Basic Vocabulary Course Ders 30 - BASIC ADVERBS (Basit Zarflar)actually  : gerçekte
approximately: yaklaşık olarak
automatically: otomatikman
badly: fena halde
beautifully: güzel bir şekilde
bravely: cesaretle
certainly: kesinlikle, elbette
cheerfully: neşeyle, keyifle
clearly: açıkça
differently:   farklı bir şekilde
dishonestly:   namussuzca
effectively:   etkili olarak
familiarly:   dostça
fluently:   akıcı bir biçimde
formally:   resmi olarak
greatly:    oldukça, fazlaca, epeyce
heavily:   ağır, yoğun bir şekilde
highly:   hayli
hopefully:    ümitle
intelligently:   akıllıca
joyfully :  neşeyle
lately:   son zamanlarda, yakınlarda
lively (adj.):   canlı, neşeli
luckily :   şanslı şekilde
mainly :   çoğunlukla
naturally :  doğal olarak
nearly :  neredeyse
nervously :  sinirli olarak
patiently :  sabırla
peacefully :  huzurlu bir şekilde
perfectly :  mükemmel bir şekilde
pleasantly :  hoş bir şekilde
privately :   özel olarak
quickly:    çabuk, acele bir şekilde
rapidly :  hızlıca
regularly :  düzenli olarak
safely :  güvenli bir şekilde
seriously :  ciddi bir şekilde
shortly:   yakında, kısaca
shyly :   ürkekçe
simply : sadece
slowly :  yavaşça
stupidly :  ahmakça
surely :  muhakkak
terribly :  korkunç, müthiş bir şekilde