Çoktan Seçmeli Hayatlar İçin | RUH DİYETİ

Top English Words - Ders 3 (50 kelime)101. already AZ ÖNCE, ZATEN

102. also HEM DE

103. alter DEĞİŞTİRMEK

104. alternative ALTERNATİF, SEÇENEK

105. although 1.GERÇİ 2.OLMAKLA BERABER

106. altogether TÜMÜYLE, HEP BERABER

107. always HER ZAMAN

108. amateur AMATÖR

109. amaze ŞAŞIRTMAK

110. ambition HIRS

111. ambulance AMBULANS

112. amend DÜZELME, AYARLAMA

113. among ARASINDA

114. amount MİKTAR

115. amuse GÜLDÜRMEK

116. and VE

117. angel MELEK

118. anger KIZMAK

119. angle AÇI, KÖŞE

120. angry KIZGIN

121. animal HAYVAN

122. ankle AYAK BİLEĞİ

123. anniversary YILDÖNÜMÜ

124. announce BİLDİRMEK, ÇAĞRIDA BULUNMAK, ANONS

125. annoy RAHATSIZ ETMEK, KIZDIRMAK

126. annual YILLIK

127. another DİĞER, BİR BAŞKA

128. answer YANIT

129. ant KARINCA

130. anti KARŞI, ZIT, TERS

131. anticipate 1)ÖN GÖRMEK 2)BEKLEMEK

132. antique ANTİKA

133. anxiety ENDİŞE

134. anxious ENDİŞELİ

135. anxiously ENDİŞELİ OLMAK

136. apart AYRI

137. apart from HARİÇ, DIŞINDA

138. apartment APARTMAN DAİRESİ

139. ape MAYMUN

140. apologize ÖZÜR DİLEMEK

141. apparent AÇIK;KOLAYCA GÖRÜNEN

142. apparently BARİZ OLMAK,GÖRÜNMEK

143. appear GÖRÜNMEK

144. appearance GÖRÜNÜŞ

145. appetite İŞTAH

146. apple ELMA

147. applicant BAŞVURAN

148. application BAŞVURU

149. apply 1.BAŞVURMAK 2.UYGULAMAK

150. appoint ATAMAK