Çoktan Seçmeli Hayatlar İçin | RUH DİYETİ

Top English Words - Ders 17 (50 kelime)801. deadlock 1)ÇIKMAZ 2)AÇMAZ

802. deaf SAĞIR

803. deal ALIP SATMAK (ticari), İŞ YAPMAK

804. dear 1.SEVGİLİ, SEVİLEN  2.PAHALI

805. death ÖLÜM

806. debatable TARTIŞABİLİNİR

807. debate TARTIŞMA

808. debt BORÇ

809. decay ÇÜRÜMEK,BOZULMAK

810. deceive KANDIRMAK

811. december ARALIK (ayı)

812. decent DOĞRU,HAKLI,İYİ

813. decide KARAR VERMEK

814. decision KARAR

815. declare AÇIKLAMAK

816. decline AZALTMAK,GERİLEMEK,DÜŞMEK

817. decorate DÖŞEMEK, DEKORE ETMEK

818. decrease AZALMAK

819. deed 1.EYLEM  2.TAPU

820. deep DERİN

821. deer GEYİK

822. default İFA ETMEME,HAZIR BULUNMAMA(Default Payment=Ödememe)

823. defeat KAYBETMEK (oyunda,savaşta,vs.)

824. defence SAVUNMA, DEFANS

825. defend SAVUNMAK

826. defer GECİKTİRME, ERTELEME

827. deficit AÇIK (budget deficit=bütçe açığı)

828. definite KESİN, BELİRLİ

829. definition TANIMLAMA

830. degree DERECE

831. delay GECİKTİRMEK, ERTELEMEK

832. deliberately KASTEN

833. delicate NAZİK

834. delicious LEZZETLİ

835. delight HOŞNUTLUK

836. delightful HOŞNUT EDİCİ

837. deliver DAĞITMAK, DAĞITIM

838. demand İSTEK, TALEP, İHTİYAÇ

839. demolish YIKMAK, PARÇALAMAK

840. demonstrate AÇIKÇA GÖSTERMEK, DEMONSTRE ETMEK

841. demonstration GÖSTERİ

842. demoralize CESARETİNİ KIRMAK, MORAL BOZMAK

843. dentist DİŞÇİ

844. deny İNKAR ETMEK, YALANLAMAK

845. depart AYRILMAK

846. department BÖLÜM;DEPARTMAN

847. depend BAĞIMLI OLMAK, İHTİYACI OLMAK

848. dependent BAĞIMLI (In dependent:bağımsız)

849. deposit DEPOZİT

850. depress BUNALTMAK