Çoktan Seçmeli Hayatlar İçin | RUH DİYETİ

Top English Words - Ders 19 (50 kelime)901. disadvantage DEZAVANTAJ

902. disagree ANLAŞAMAMAK, UYUŞMAMAK

903. disappear GÖZDEN KAYBOLMAK

904. disappoint HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAMAK

905. disaster FELAKET, AFET

906. disc DİSK

907. discipline DİSİPLİN

908. disc-jockey DİSCOKEY

909. disclose AÇIĞA, MEYDANA ÇIKARMAK, BİLİNMESİNİ SAĞLAMAK

910. disco DİSKO

911. discover KEŞFETMEK

912. discuss TARTIŞMAK

913. disease HASTALIK

914. disgust TİKSİNTİ

915. dish 1.TABAK ÇANAK,BULAŞIK 2.ÖZEL YEMEK

916. dismay 1)SÜPRİZ 2)ÜZÜNTÜ

917. dismay KORKU, DEHŞET

918. dismiss KOVMAK, YOL VERMEK, SAL VERMEK

919. disobey İTAAT ETMEMEK

920. dispatch SEVK ETMEK, YOLLAMAK

921. displace YERİNDEN ÇIKARMAK (Kuvvet etkisi ile)

922. display GÖSTERMEK

923. dispose ATMAK, BIRAKMAK, ORTAYA ÇIKARMAK

924. dispute ANLAŞMAZLIK

925. distance UZAKLIK

926. distant UZAK

927. distinct AÇIK, ÖZEL, FARKLI

928. distinction KÜÇÜK FARKLILIK

929. distinguish AYIRT ETME ( bir özelliğinden dolayı )

930. distribute DAĞITMAK

931. district BÖLGE (toprak,ülke)

932. disturb RAHATSIZ ETMEK

933. dive DALIŞ

934. diver DALGIÇ

935. divide BÖLMEK, PAYLAŞTIRMAK

936. division BÖLÜM

937. divorce BOŞANMAK

938. dizzy BAŞ DÖNMESİ

939. do YAPMAK

940. dock 1.TERSANE(gemi) 2.SANIK İSKEMLESİ 3.DOK

941. doctor DOKTOR

942. document DOKÜMAN

943. dog KÖPEK

944. doll OYUNCAK BEBEK

945. domestic EVCİL, EVE AİT, İÇSEL

946. dominate HAKİM OLMA

947. donate BAĞIŞ YAPMAK

948. donation BAĞIŞ

949. donkey EŞEK

950. donor BAĞIŞ YAPAN,İYİLİK SEVER (organ, okul bağışı vb.)