Çoktan Seçmeli Hayatlar İçin | RUH DİYETİ

Top English Words - Ders 4 (50 kelime)151. appointment 1.RANDEVU 2.ATAMA

152. appreciate MÜTEŞEKKİR, DEĞER BİLMEK ,BEĞENMEK

153. approach 1.YAKLAŞMAK 2.YAKLAŞIM 3.GELİŞ

154. approve ONAYLAMAK

155. approximate YAKLAŞIK OLARAK

156. apricot KAYISI

157. april NİSAN

158. architect MİMAR

159. architecture MİMARİ

160. area ALAN, BÖLGE

161. argue TARTIŞMAK

162. argument TARTIŞMA

163. arise KALKMAK, YÜKSELMEK

164. arm KOL, SİLAH

165. armchair KOLTUK

166. armour ZIRH

167. army ORDU

168. around 1.AŞAĞI YUKARI 2.ÇEVRE

169. arrange DÜZENLEMEK, AYARLAMAK

170. arrest TUTUKLAMAK

171. arrival VARIŞ

172. arrive VARMAK

173. arrow OK

174. art SANAT

175. article 1.MAKALE 2.EŞYA

176. artificial YAPAY

177. artist SANATÇI

178. as 1.GİBİ 2.OLARAK 3.OLARAK

179. ash KÜL

180. ashamed UTANMIŞ

181. aside BİR YANDA

182. ask SORMAK, İSTEMEK

183. asleep UYKUDA

184. aspect GÖRÜNÜŞ, GÖRÜŞ, HAL, ÇEHRE, DURUM

185. assembly 1.MONTAJ 2.OTURUM

186. asset VARLIK

187. assist YARDIM ETMEK

188. assistant YARDIMCI

189. associate İLGİLENMEK, BİRLEŞTİRMEK

190. association CEMİYET,BİRLİK,AYNI ŞEYLE İLGİLİ OLAN

191. assume VARSAYMAK

192. assurance GÜVEN,İNANÇ,SÖZ

193. assure TEMİN ETMEK,SÖZ VERMEK,İKNA ETMEK

194. assured 1)ÖNCEDEN BELLİ 2)KENDİNE GÜVENEN

195. astonish ŞAŞIRMAK (bir kimseye)

196. at DE..DA  eki

197. atmosphere HAVAKÜRE, ATMOSFER

198. attach BİRLEŞTİRMEK

199. attachment İLAVE, EK

200. attack SALDIRMAK, ATAK