Çoktan Seçmeli Hayatlar İçin | RUH DİYETİ

Reported Questions (Dolaylı Anlatım Sorular)

İngilizce eğitimi alanında Türkiye?nin en zengin kaynağını sunan dersimizingilizce.com, ingilizce öğrenen ve öğreten binlerce kişiye hizmet sunuyor. Sitede Türkçe anlatımlı gramer konuları, her konudan sonra onlarca quiz ve sınav, her seviyeden aktiviteli okuma parçaları, dinleme aktiviteleri, yazma aktiviteleri, yds, kpds, sbs, toefl ve toeic gibi sınavlara hazırlık ve deneme sınavları, dünyanın en etkili kelime öğrenme sistemi olan wordpower ile her seviyeden kelime öğrenme programı, sınavlara hazırlananlar için sınav kelimeleri öğrenim programı, ingilizce kurslar, online eğitim ile ilgili makaleler, yurtdışı eğitim bilgileri sunuyor. Sitede ayrıca öğrenciler için ingilizce ödevler ve yardımcı kaynaklar var. SBS ve YDS?ye hazırlananlar için de zengin kaynak mevcut.Soru cümlelerini aktarmak için iki önemli adım izlenir. Birinci olarak cümle soru kalıbından kurtarılır, ikinci olarak da bir zaman geri gidilir. Cümleyi soru kalıbından kurtarıp, düz cümle haline getirmenin mantığı şudur;

- He said, "How do you go to work? (O dedi ki, "İşe nasıl gidiyorsun?)

Yukarıda tırnak içinde verilen cümle bir soru cümlesidir ve sonunda bir soru işareti vardır. Bu cümleyi dolaylı soru olarak aktarmak için ask, want to know, wonder veya inquire gibi fiiller kullanılır, fakat en çok kullanılan ask fiilidir.

- He asked how I got to work. (İşe nasıl gittiğimi sordu.)

Gördüğünüz gibi soruyu dolaylı olarak aktardığımız zaman cümle artık soru olmaktan çıkmaktadır ve cümlenin sonuna soru işareti konmaz. Çünkü cümlenin asıl eylemi "sordu" dur. Bu yüzden de cümle artık soru kalıbıyla yazılmaz.

 

Eğer aktarılan cümlenin başında bir soru kelimesi varsa, önce cümle düz cümle haline getirilir, sonra da bir zaman geri çekilir.

 

- “Where have you been to, Stephan?” Mary asked. (“Neredelerdeydin, Stephan?” Mary sordu.)
- Mary asked Stephan where he had been to. (Mary, Stephan'a nerede olduğunu sordu.)

- Tarık said, “Why are you angry?.” (“Niye kızgınsın?” dedi Tarık.)
- Tarik inquired why I was angry. (Tarık niçin kızgın olduğumu sordu.)

- Sue said, "How are you?) ("Nasılsın?" dedi Sue.)
- Sue asked how I was. (Sue nasıl olduğumu sordu.)

Eğer aktarılan soru cümlesi, yes/no question ise, yani evet/hayır sorusu ise, ask fiilinden sonra cümleye if veya weather eklenir ve zaman bir adım geriye çekilir. Evet/hayır sorularında cümlenin başında bir yardımcı fiil vardır ve sorulan sorunun cevabı mutlaka evet veya hayır ile başlar.

- “Were you frightened?” he said. (“Korktun mu?” dedi.)

- He wondered if I had been frightened. (Korkup korkmadığımı merak etti.)- “Did anybody go there?” she said. (“Oraya kimse gitti mi ?” dedi.)

- She asked whether anybody had gone there. (Oraya kimsenin gidip gitmediğini sordu.)- "Will you call me tonight?" he said. ("Beni bu gece arayacak mısın?" dedi.)

- He asked if I would call him that night. (Onu bu gece arayıp aramayacağımı sordu.)

 

Sınav/Quiz Listesi

Reported Questions / Boşluk Doldurma - 1
Reported Questions / Boşluk Doldurma - 2
Reported Questions / Boşluk Doldurma - 3