E-mail    Şifre    Şifremi unuttum    Üyelik Formu!    
78.982 kullanıcı ve 10 yıllık eğitim birikimi. Anket | Mesajlar

so and suchSo ve such” niteledikleri kelimelere “çok” anlamı verir. Türkçe'ye ayrıca "o ...... kadar ki" şeklinde de aktarılır.

► “So” dan sonra sadece sıfat ve zarf gelebilir. 

- Your house is so beautiful  (Senin evin çok güzel.) - Bu cümlede so'dan sonra sıfat gelmiştir.

- I'm waiting him so patiently  (Onu sabırla bekliyorum.) - Bu cümlede so'dan sonra zarf gelmiştir.

- She is so beautiful that everybody wants to marry her. (O kadar güzel ki, herkes onunla evlenmek istiyor.)

- He has so many books that he can't remember how many. (O kadar çok kitabı var ki sayısını hatırlayamıyor. )

- The problem was so difficult that we couldn't solve it.  (Problem o kadar zordu ki çözemedik.)

such” tan sonra sadece sıfat tamlaması (sıfat + isim) gelir.

 - That's such a boring film  (O kadar sıkıcı bir film ki.)  

- They are such clever students (O kadar zeki öğrenciler ki) 

- He gave such a wonderful speech that we were surprised. (O kadar güzel bir konuşma yaptı ki hepimiz şaşırdık.)

- It was such a nice weather that we all went out. (Hava o kadar güzeldi ki, hepimiz dışarı çıktık.)

- Your brother is such a sweet boy that I miss him. (Kardeşin o kadar tatlı bir çocuk ki, onu özlüyorum.)

► Duruma gore so ve such şaşırma ifadesi olarak da kullanılabilirler.

- Fenerbahçe has won the match. I didn't expect them to play so well
(Fenerbahçe son maçı kazandı. Bu kadar iyi oynamalarını beklemiyordum.)

- Why did you wait  for him such a long time. (Onu neden bu kadar uzun süre bekledin?)

 

Sınav/Quiz Listesi

So - Such / Boşluk Doldurma - 1
So - Such / Boşluk Doldurma - 2