ŞOK GELİŞME! | Herkes "Anlıyorum ama Konuşamıyorum" isimli kitabı konuşuyor! Türkçe roman okuyarak nasıl İngilizce öğrenileceğini görünce siz de şaşıracaksınız!

so and such

İngilizce eğitimi alanında Türkiye?nin en zengin kaynağını sunan dersimizingilizce.com, ingilizce öğrenen ve öğreten binlerce kişiye hizmet sunuyor. Sitede Türkçe anlatımlı gramer konuları, her konudan sonra onlarca quiz ve sınav, her seviyeden aktiviteli okuma parçaları, dinleme aktiviteleri, yazma aktiviteleri, yds, kpds, sbs, toefl ve toeic gibi sınavlara hazırlık ve deneme sınavları, dünyanın en etkili kelime öğrenme sistemi olan wordpower ile her seviyeden kelime öğrenme programı, sınavlara hazırlananlar için sınav kelimeleri öğrenim programı, ingilizce kurslar, online eğitim ile ilgili makaleler, yurtdışı eğitim bilgileri sunuyor. Sitede ayrıca öğrenciler için ingilizce ödevler ve yardımcı kaynaklar var. SBS ve YDS?ye hazırlananlar için de zengin kaynak mevcut.So ve such” niteledikleri kelimelere “çok” anlamı verir. Türkçe'ye ayrıca "o ...... kadar ki" şeklinde de aktarılır.

► “So” dan sonra sadece sıfat ve zarf gelebilir. 

- Your house is so beautiful  (Senin evin çok güzel.) - Bu cümlede so'dan sonra sıfat gelmiştir.

- I'm waiting him so patiently  (Onu sabırla bekliyorum.) - Bu cümlede so'dan sonra zarf gelmiştir.

- She is so beautiful that everybody wants to marry her. (O kadar güzel ki, herkes onunla evlenmek istiyor.)

- He has so many books that he can't remember how many. (O kadar çok kitabı var ki sayısını hatırlayamıyor. )

- The problem was so difficult that we couldn't solve it.  (Problem o kadar zordu ki çözemedik.)

such” tan sonra sadece sıfat tamlaması (sıfat + isim) gelir.

 - That's such a boring film  (O kadar sıkıcı bir film ki.)  

- They are such clever students (O kadar zeki öğrenciler ki) 

- He gave such a wonderful speech that we were surprised. (O kadar güzel bir konuşma yaptı ki hepimiz şaşırdık.)

- It was such a nice weather that we all went out. (Hava o kadar güzeldi ki, hepimiz dışarı çıktık.)

- Your brother is such a sweet boy that I miss him. (Kardeşin o kadar tatlı bir çocuk ki, onu özlüyorum.)

► Duruma gore so ve such şaşırma ifadesi olarak da kullanılabilirler.

- Fenerbahçe has won the match. I didn't expect them to play so well
(Fenerbahçe son maçı kazandı. Bu kadar iyi oynamalarını beklemiyordum.)

- Why did you wait  for him such a long time. (Onu neden bu kadar uzun süre bekledin?)

 

Sınav/Quiz Listesi

So - Such / Boşluk Doldurma - 1
So - Such / Boşluk Doldurma - 2