Çoktan Seçmeli Hayatlar İçin | RUH DİYETİ

Basic Vocabulary Course Ders 6 - FAMILY (Aile)grandparents: büyükanne/baba

grandpa: büyükbaba

grandma: büyükanne

parents: ebeveyn

dad: baba

mum: anne

sister: kız kardeş

uncle: dayı

aunt: hala

cousin: kuzen

son: erkek evlat

daughter: kız evlat

grandchildren: torunlar

 
 grandson: erkek torun

granddaughter: kız torun

brother: erkek kardeş

children: çocuklar

nephew: erkek yeğen

niece: kız yeğen

married: evli

single: bekar

baby: bebek

child: çocuk

teenager: genç

adult: yetişkin

middle-aged person:  orta yaşlı insan

old: yaşlı