Çoktan Seçmeli Hayatlar İçin | RUH DİYETİ

Top English Words - Ders 23 (100 kelime)1201. fertilize 1)GÜBRELEME 2)DÖLLENME (Bees fertilize the flowers)
1202. festival FESTİVAL
1203. fetch GİDİP GETİRMEK
1204. fever ATEŞ (vücut)
1205. few AZ, BİR KAÇ
1206. fiance NİŞANLI
1207. fiction KURGU (roman)
1208. field ALAN
1209. fig 1)İNCİR 2)ÇOK ÖNEMSİZ KONU
1210. fight KAVGA, KAVGA ETMEK
1211. figure 1.SAYI 2.ŞEKİL, VÜCUT
1212. file 1.DOSYA 2.TÖRPÜ 3.SIRA
1213. fill DOLDURMAK
1214. film FİLM
1215. final SON
1216. finally SONUNDA
1217. finance FİNANS
1218. find BULMAK
1219. fine 1.İYİ, İNCE, KÜÇÜK  2.PARA CEZASI
1220. finger PARMAK
1221. finish BİTİM, BİTMEK
1222. fire 1.YANGIN, ATEŞ ETMEK, ATEŞ 2.İŞTEN KOVMAK
1223. fire-brigade İTFAİYE
1224. firm 1.SERT 2.FİRMA
1225. first BİRİNCİ, İLK
1226. fiscal DEVLETİN,PARA,VERGİ,BORÇ İLE İLİŞKİLİ (Fiscal year)
1227. fish BALIK
1228. fist YUMRUK
1229. fit 1.UYMAK, UYGUN  2.ANİ HASTALIK
1230. fix YAPIŞTIRMAK, TAMİR ETMEK, SABİT
1231. flag BAYRAK
1232. flake TANE (snowflake : kar tanesi)
1233. flame ALEV
1234. flash FLAŞ
1235. flat 1.DÜZ  2.DAİRE (apartman katı)
1236. flavour TAT
1237. flea PİRE
1238. flee KAÇMAK
1239. fleet FİLO (gemi vb.)
1240. flesh ET (derinin altındaki)
1241. flight UÇUŞ
1242. flipper 1) YÜZME PALETİ, 2) YÜZGEÇ
1243. float YÜZMEK, BATMAMAK (mantar)
1244. flock SÜRÜ
1245. flood SEL
1246. floor YAPININ TABANI, KAT
1247. florist ÇİÇEKÇİ, ÇİÇEK YETİŞTİREN KİMSE
1248. flour UN
1249. flower ÇİÇEK
1250. fluent AKICI
1251. fly 1.UÇMAK  2.SİNEK
1252. foam KÖPÜK
1253. foam rubber SÜNGER
1254. fog SİS
1255. fold KATLAMAK
1256. folk HALK
1257. follow İZLEMEK, TAKİP ETMEK
1258. fond HOŞLANMAK, MEMNUN OLMAK
1259. food YİYECEK, BESİN
1260. fool 1.APTAL  2.APTALCA DAVRANMAK  3.KANDIRMAK
1261. foolish APTALCA
1262. foot AYAK
1263. football FUTBOL
1264. footprint AYAK İZİ
1265. for İÇİN
1266. forbid YASAKLAMAK
1267. force ZORLAMAK, ZOR, FORS
1268. forecast TAHMİN
1269. forehead ALIN
1270. foreign YABANCI (ülke veya ırk)
1271. foreman USTABAŞI, FORMEN
1272. forest ORMAN
1273. forever DEVAMLI OLARAK
1274. forge 1)SAHTESİNİ YAPMAK 2)DEMİR METALE ŞEKİL VERMEK
1275. forger ÜÇKAĞITÇI,TAKLİTÇİ
1276. forget UNUTMAK
1277. forgive BAĞIŞLAMAK, AFFETMEK
1278. fork ÇATAL
1279. form ŞEKİL, ŞEKİLLENDİRMEK, FORM
1280. formal RESMİ, CİDDİ
1281. former ÖNCEKİ ZAMAN
1282. forthwith DERHAL, HEMEN
1283. fortnight İKİ HAFTA, ONDÖRT GÜN
1284. fortune 1.SERVET  2.ALIN YAZISI 3.TALİH
1285. forward İLERİ
1286. foul PİS, KİRLİ
1287. found İNŞA ETMEK VEYA BAŞLAMAK
1288. foundation 1.TEMEL 2.VAKIF
1289. fountain FISKİYE
1290. fountain-pen DOLMA KALEM
1291. fox TİLKİ
1292. fragile KOLAY KIRILABİR
1293. frame ÇERÇEVE
1294. frank AÇIK SÖZLÜ, SAMİMİ
1295. free ÖZGÜR, RAHAT, SERBEST, SERBEST BIRAKMAK
1296. free BEDAVA, ÜCRETSİZ
1297. freedom ÖZGÜRLÜK
1298. freeze DONMAK
1299. freight HAMULE, NAVLUN
1300. fresh TAZE