Çoktan Seçmeli Hayatlar İçin | RUH DİYETİ

Top English Words - Ders 10 (50 kelime)451. careless DİKKATSİZ

452. cargo KARGO

453. carnival KARNAVAL

454. carpenter MARANGOZ

455. carpet HALI

456. carriage 1.FAYTON 2.VAGON

457. carrier TAŞIYICI

458. carrot HAVUÇ

459. carry TAŞIMAK

460. case 1.KUTU,KAP 2.DAVA

461. cash NAKİT

462. cash-register YAZAR KASA

463. castle KALE

464. casual 1)PLANLANMIYAN (casual meeting) 2)NORMAL, SADE

465. cat KEDİ

466. catch YAKALAMAK

467. caterpillar TIRTIL

468. cattle BÜYÜKBAŞ HAYVAN

469. cause 1.NEDEN  2.NEDEN OLMAK

470. caution UYARI

471. cave MAĞARA

472. cease-fire ATEŞ-KES

473. ceiling TAVAN

474. celebration KUTLAMA

475. cell HÜCRE (hapis,beyin v.b)

476. cellar KİLER, BODRUM

477. cement ÇİMENTO

478. central MERKEZİ

479. centre ORTA, MERKEZ

480. century YÜZYIL

481. cereal TAHIL, MISIR

482. certain KESİN,BELİRLİ,  EMİN OLMAK

483. certainly KUŞKUSUZ

484. certificate SERTİFİKA

485. chain ZİNCİR

486. chair İSKEMLE

487. chairman YÖNETİM KURULU BAŞKANI

488. chalk TEBEŞİR

489. challenge MEYDAN OKUMA

490. chamber ODA (Chamber of commerce = Ticaret odası vb.)

491. champagne ŞAMPANYA

492. champion ŞAMPİYON

493. championship ŞAMPİYONA

494. chance ŞANS, FIRSAT

495. change 1.DEĞİŞMEK  2.DEĞİŞİM 3.BOZUK PARA

496. channel KANAL (TV, radyo gibi.)

497. chapter BÖLÜM, KONU

498. character KİŞİLİK

499. charge 1.DOLDURMAK 2.MASRAFA YAZMAK

500. charity HAYIR SEVERLİK,YARDIM SEVERLİK