OK GELME! | Yllarca NGLZCE renemeyen binlerce insan bu roman okuyarak ngilizce reniyor! Kitab incelemek iin tklayn!

Basic Vocabulary Course Ders 28 - BASIC VERBS (Basit Fiiller)accept: kabul etmek
agree: ayn fikirde olmak
allow: izin vermek
answer: cevap vermek
arrive: varmak
ask: soru sormak
borrow: dn almak
call: telefonla aramak
carry: tamak
change: deitirmek
clean: temizlemek
close: kapatmak
help: yardm etmek
invent: icat etmek
invite: davet etmek
kill: ldrmek
kiss: pmek
lick: yalamak
lie: yalan sylemek
live: yaamak
look: bakmak
love: sevmek
like: holanmak
marry: evlenmek
need: ihtiyac olmak
offer: teklif etmek
paint: boyamak
play: oynamak
prefer: tercih etmek
remember: hatrlamak
return: geri dnmek
smell: koklamak
smile: glmsemek
smoke: sigara imek
talk: konumak
touch: dokunmak
train: eitmek
use: kullanmak
waste: ziyan etmek
wash: ykamak
whisper: fsldamak
hit: vurmak
begin: balamak
bite: srmak
blow: flemek
break: krmak
bring: getirmek
buy: satn almak
catch: yakalamak
choose: semek
come: gelmek
cut :kesmek
die: lmek
draw: izmek
dream: rya grmek
drink: imek
drive: araba srmek
eat: yemek
fall: dmek
feel: hissetmek
find: bulmak
forget: unutmak
get: elde etmek
give: vermek
go: gitmek
grow: yetitirmek
have: sahip olmak
hear: duymak
hide: saklamak
know: bilmek
learn: renmek
leave: ayrlmak
make: yapmak
pay: demek
put: koymak
read: okumak
rise: ykselmek
ring: almak
run: komak
say: sylemek
see: grmek
sell: satmak
send: gndermek
shake: titremek
shine: parlamak
show: gstermek
sing: ark sylemek
sleep: uyumak
spend: harcamak
swim: yzmek
take: almak
tear: yrtmak
tell: sylemek
think: dnmek
understand: anlamak
wake: uyanmak
wear: giymek
win: kanmak