Çoktan Seçmeli Hayatlar İçin | RUH DİYETİ

Basic Vocabulary Course Ders 28 - BASIC VERBS (Basit Fiiller)accept: kabul etmek
agree: aynı fikirde olmak
allow: izin vermek
answer: cevap vermek
arrive: varmak
ask: soru sormak
borrow: ödünç almak
call: telefonla aramak
carry: taşımak
change: değiştirmek
clean: temizlemek
close: kapatmak
help: yardım etmek
invent: icat etmek
invite: davet etmek
kill: öldürmek
kiss: öpmek
lick: yalamak
lie: yalan söylemek
live: yaşamak
look: bakmak
love: sevmek
like: hoşlanmak
marry: evlenmek
need: ihtiyacı olmak
offer: teklif etmek
paint: boyamak
play: oynamak
prefer: tercih etmek
remember: hatırlamak
return: geri dönmek
smell: koklamak
smile: gülümsemek
smoke: sigara içmek
talk: konuşmak
touch: dokunmak
train: eğitmek
use: kullanmak
waste: ziyan etmek
wash: yıkamak
whisper: fısıldamak
hit: vurmak
begin: başlamak
bite: ısırmak
blow: üflemek
break: kırmak
bring: getirmek
buy: satın almak
catch: yakalamak
choose: seçmek
come: gelmek
cut :kesmek
die: ölmek
draw: çizmek
dream: rüya görmek
drink: içmek
drive: araba sürmek
eat: yemek
fall: düşmek
feel: hissetmek
find: bulmak
forget: unutmak
get: elde etmek
give: vermek
go: gitmek
grow: yetiştirmek
have: sahip olmak
hear: duymak
hide: saklamak
know: bilmek
learn: öğrenmek
leave: ayrılmak
make: yapmak
pay: ödemek
put: koymak
read: okumak
rise: yükselmek
ring: çalmak
run: koşmak
say: söylemek
see: görmek
sell: satmak
send: göndermek
shake: titremek
shine: parlamak
show: göstermek
sing: şarkı söylemek
sleep: uyumak
spend: harcamak
swim: yüzmek
take: almak
tear: yırtmak
tell: söylemek
think: düşünmek
understand: anlamak
wake: uyanmak
wear: giymek
win: kanmak