Çoktan Seçmeli Hayatlar İçin | RUH DİYETİ

7. Sınıf İngilizce Kelimeler

Ortaokul 7. Sınıf İngilizce Kelimeleri, Örnek İngilizce ve Türkçe Cümleleri

Bu içerikler Milli Eğitim Bakanlığının (M.E.B) müfredatı ile bire bir uyumlu bölümlendirilmiş kelime ve örnek cümlelerden oluşmaktadır. Milli Eğitim Bakanlı 7. Sınıf müfradatına bağımlı kalınarak geliştirilen bu içerikler ile çalışan öğrenciler derslerinde ve sınavlarında başarıyı kolaylıkla elde edebilirler.
 
İngilizce konuşabilme, yazabilme veya okuyabilmenin olmazsa olmaz koşulunun kelime bilgisine dayalı olduğu bir gerçektir. Bu nedenle hangi kursa gidiyor veya hangi yöntemle İngilizce öğrenmeye çalıştığınıza bakmaksınız bu uygulama size yardımcı olacaktır. Eğlenerek öğrenme üzerine kurgulanan çalışmamız; sıkmadan kelimeleri öğretecek ve ezberletecektir.
 
Çalışmalarınızı yaparken size bir tavsiyemiz olacak. Hergün en az 15 dakika zaman ayırarak kelimeleri ezberleyebilirsiniz. 1 ay sonra neler başardığınızın farkına varacaksınız.


İngilizce Türkçe Cümle-MP3
attractive çekici
clumsy sakar
easy going yumuşak başlı
forgetful unutkan
generous cömert
honest dürüst
outgoing dışadönük
overweight fazla kilolu
punctual dakik
selfish bencil
slim ince
stubborn inatçı
thoughtful düşünceli
well-built boylu poslu
alone yalnız
award ödül
ambitious hırslı
brilliant parlak zekalı
die ölmek
eager sabırsız
get engaged nişanlanmak
get married evlenmek
graduate mezun olmak
grow up büyümek
move hareket etmek
ordinary sıradan
extraordinary sıradışı
own sahip olmak
passion tutku
prize mükafat
children çocuklar
achieve başarmak
beat dayak atmak
draw çizmek
equipment ekipman
hit çarpmak
indoor kapalı mekan
outdoor açıkmekan
injury yaralanma
lose kaybetmek
medal madalya
roller-skate patenle kaymak
score skor
spectator seyirci
success başarı
train tren
attack hücum etmek
cage kafes
desert çöl
enormous kocaman
extinct nesli ükenmiş
habitat habitat
human insan
hunt av
jungle orman
lion aslan
poisonous zehirli
survive hayatta kalmak
tiger kaplan
vaccinate aşılamak
appear görünmek
channel kanal
commercial ticari
director yönetici
discussion tartışma
educational eğitici
news haberler
quiz show bilgi yarışması
recommend tavsiye etmek
remote control uzaktan kumanda
series dizi
sitcom durum komedisi
soap opera dizi film
talk show söyleşi programı
arrange düzenlemek
attend katılmak
beverage meşrubat
decorate süslemek
guest misafir
host ev sahibi
invite davet etmek
organize tertiplemek
refuse geri çevirmek
wrap paket yapmak
evil eye kem göz
excellent mükemmel
fortune telling falcılık
guess tahmin etmek
four-leaf clover dört yapraklı yonca
lie yalan
luck şans
probably muhtemelen
receive almak
superstition batıl inanç
trick aldatmaca
city hall belediye binası
fire station itfaiye
governorship valilik
municipality belediye
police station polis merkezi
amusement park eğlence parkı
art gallery sanat galerisi
bakery fırıncı
chemist's eczane
coffee shop kafe
department store alışveriş merkezi
grocery market (bakkal)
movie theatre sinema salonu
climate iklim
eco-friendly çevre dostu
efficient etkili
global warming küresel ısınma
increase artmak
pollute çevreyi kirletmek
renewable yenilenebilir
responsible mesul
solar/wind energy güneş/rüzgar enerjisi
take action harekete geçmek
temperature sıcaklık
threaten tehditte bulunmak
use up tüketmek
evidence delil
explore keşfetmek
meteor meteor
shower sağanak
moon ay
observe gözlemlemek
orbit yörünge
planet gezegen
proof delil
rescue kurtarmak
satellite uydu
solar system güneş sistemi
space shuttle uzay mekiği
surface yüzey
universe evren