Çoktan Seçmeli Hayatlar İçin | RUH DİYETİ

Top English Words - Ders 1 (50 kelime)1. ability YETENEK

2. aboard (bir taşıtın)İÇİNDE OLMAK

3. abolish İPTAL ETMEK

4. about 1.HAKKINDA 2.YAKLAŞIK OLARAK

5. above YUKARIDAKİ

6. abroad YURT DIŞI

7. absent 1.YOK 2.EKSİK

8. absolute MUTLAK, KESİN

9. absorb 1)EMMEK, KARŞILAMAK, DENGELEMEK 2)FİKİR ALMAK

10. absurd SAÇMA

11. abuse KÖTÜYE KULLANMA, SUİSTİMAL ETME,KÖTÜ SÖYLEME

12. academic AKADEMİK

13. accelerator GAZ PEDALI

14. accent ŞİVE, AKSAN

15. accept KABUL ETMEK

16. access 1)GİRİŞ 2)YOL

17. accessible 1)İÇİNE GİRİLEBİLİNİR 2)KOLAY BULUNUR

18. accident KAZA

19. accommodation KONAKLAMA YERİ

20. accompany EŞLİK ETMEK

21. according to GÖRE

22. account HESAP

23. accounting MUHASEBE

24. accumulate TOPLAMAK,BİRİKTİRMEK

25. accurate DOĞRU, HATASIZ

26. accuse SUÇLAMAK

27. accused 1)SANIK 2)SUÇLAMAK

28. accustom ALIŞTIRMAK

29. accustomed ALIŞIK,ALIŞKIN

30. ache AĞRI

31. achieve ÜSTÜNDEN GELME,ERİŞMEK,BAŞARMAK

32. achievement BAŞARI

33. acid ASİT

34. acknowledge DOĞRULAMAK

35. acquire EDİNMEK

36. acquisition EDİNME, İSTİMLAK, EL KOYMA

37. across 1.BİR UÇTAN DİĞERİNE  2.DİĞER TARAFTA

38. act 1.DAVRANIŞ  2.DAVRANMAK

39. active ETKİN, FAAL

40. actor ERKEK OYUNCU

41. actress KADIN OYUNCU

42. actual GERÇEK

43. add TOPLAMAK,EKLEMEK

44. addict TİRYAKİ,MÜPTELA

45. address ADRES

46. administration  İDARE

47. admiral AMİRAL

48. admire BEĞENMEK,HAYRAN OLMAK

49. admission 1)KABUL, İTİRAF 2)GİRİŞ

50. admit 1.KABUL ETMEK  2.İZİN VERMEK