Çoktan Seçmeli Hayatlar İçin | RUH DİYETİ

YDS Kelimeleri

YDK kelimeleri, yds sınavında en çok çıkan kelimeler, yds kelime ezberleme programı, yds de çıkan kelimeler, yds kelime listesi, yds kelimeleri 2013, kpds kelimeleri, yds soruları, yds kelimeleri pdfİngilizce Türkçe Açıklama
Complication Güçlük
Reservation Yer ayırtma, rezervasyon
Disturbance Rahatsızlık
Restriction Kısıtlama
Reduction Azaltma, düşürme
Recurrance Tekrarlama, nüksetme
Promotion Terfi
Legitimacy Meşruluk
Adoption Nüfusuna geçirme, evlat edinme
Inference Çıkarım
Restrictive Kısıtlayıcı
Compulsive Mecburi, zorlayıcı, kompülsif
Innocent Masum
Sensitive Duyarlı
Accurate Doğru, kesin
Determined Kararlı, azimli
Decadent İtibarını yitirmiş
Disturbed Dengesiz, rahatsız
Shy Utangaç
Diffident Çekingen
Suggestively İmalı biçimde
Functionally İşlevsel olarak
Seldom Nadiren
Incredibly İnanılmaz bir şekilde
Safely Güvenli bir şekilde
Provide Sağlamak
Admit Kabul etmek, itiraf etmek
Defy Kafa tutmak
Undartake Üstlenmek, yüklenmek
Describe Tarif etmek, tanımlamak
Compete Rekabet etmek
Persuade İkna etmek
Reinterpret Yeniden yorumlamak
Agree Aynı fikirde olmak
Dispute Çekişmek, tartışmak
Surpassed Aşmak
Relieved Rahatlamak
Embark Başlamak, girişmek (yeni bir işe)
Specified Belirlenmiş
Retired Emekli
Misuse Amacı dışında kullanmak
Compromise Anlaşmaya varmak
Completion Bitirme
Issue Konu, mesele
Existence Mevcudiyet, varlık, varoluş
Avidity Aç gözlülük
Impression İzlenim
Prediction Tahmin
Disposition Mizaç, eğilim
Intention Niyet