Çoktan Seçmeli Hayatlar İçin | RUH DİYETİ

Top English Words - Ders 14 (50 kelime)



651. confidence GÜVEN

652. confine KUŞATMAK,HAPSETMEK,SINIRLAMAK

653. conflict ÇATIŞMA,ÇELİŞKİ

654. confuse (kafası) KARIŞMAK, ŞAŞIRMAK

655. congratulate KUTLAMAK

656. connect BİRLEŞTİRMEK

657. conquer İŞGAL ETMEK

658. conscience VİCDAN, BİLİNÇ

659. conscious BİLİNÇLİ

660. consent KABUL ETME,ONAYLAMA

661. consequently BUNDAN DOLAYI,SONUÇ OLARAK,SONUNDA

662. consider 1.GÖZ ÖNÜNE ALMAK  2.DÜŞÜNMEK

663. consideration DÜŞÜNÜŞ, TARTIŞ

664. consign 1)SATIŞ İÇİN GÖNDERME2)BAŞKASINA DEVRETME(sorumluluk

665. consist OLUŞMAK

666. consistent TUTARLI, UYUMLU (kişi, yazı vb)

667. constitute OLUŞMAK,KURMAK

668. constitution ANAYASA

669. construct İNŞA ETMEK,YAPMAK

670. consul KONSOLOS

671. consult DANIŞMAK

672. consultation TOPLANTI, KONSÜLTASYON

673. consume TÜKETMEK

674. consumption TÜKETİM

675. contact TEMAS, DOKUNMA

676. contain KAPSAMAK

677. container KAP

678. content TATMİN OLMUŞ

679. contents İÇERİK

680. contest YARIŞMA

681. continent KITA

682. continuous SÜREKLİ

683. contract KONTRAT,ANLAŞMA

684. contrary TERSİNE, ZIDDINA

685. contrast KARŞILAŞTIRMAK

686. contribute KATKIDA BULUNMAK

687. control KONTROL ETMEK, YÖNETMEK

688. convenience UYGUNLUK, KOLAYLIK

689. convenient ELVERİŞLİ, UYGUN

690. conversation SÖYLEŞİ

691. convict MAHKUM,SUÇLU

692. convince İKNA ETMEK

693. cook 1.AŞÇI 2.YEMEK PİŞİRMEK

694. cool 1.SERİN 2.SERİNLETMEK, SOĞUTMAK

695. co-operate BİRLİKTE ÇALIŞMAK

696. cop POLİS

697. cope BAŞA ÇIKMAK,AYAK UYDURMAK

698. copper BAKIR

699. copy KOPYALAMAK, TAKLİT ETMEK

700. cordon 1)POLİS 2)ASKER KORDONU