ŞOK GELİŞME! | Herkes "Anlıyorum ama Konuşamıyorum" isimli kitabı konuşuyor! Türkçe roman okuyarak nasıl İngilizce öğrenileceğini görünce siz de şaşıracaksınız!

Going to Future Tense (I am going to swim)

İngilizce eğitimi alanında Türkiye?nin en zengin kaynağını sunan dersimizingilizce.com, ingilizce öğrenen ve öğreten binlerce kişiye hizmet sunuyor. Sitede Türkçe anlatımlı gramer konuları, her konudan sonra onlarca quiz ve sınav, her seviyeden aktiviteli okuma parçaları, dinleme aktiviteleri, yazma aktiviteleri, yds, kpds, sbs, toefl ve toeic gibi sınavlara hazırlık ve deneme sınavları, dünyanın en etkili kelime öğrenme sistemi olan wordpower ile her seviyeden kelime öğrenme programı, sınavlara hazırlananlar için sınav kelimeleri öğrenim programı, ingilizce kurslar, online eğitim ile ilgili makaleler, yurtdışı eğitim bilgileri sunuyor. Sitede ayrıca öğrenciler için ingilizce ödevler ve yardımcı kaynaklar var. SBS ve YDS?ye hazırlananlar için de zengin kaynak mevcut.Going to future tense, daha önceden planlanmış ve karar verilmiş eylemler için ve gelecekle ilgili tahmin yürütmek için kullanılır.

Aşağıdaki tabloda going to future tense yapısının olumlu, olumsuz ve soru cümlelerini göstermektedir.

GOING TO FUTURE TENSE ÖRNEK TABLO

OLUMLU OLUMSUZ SORU
I am going to swim (Yüzeceğim.) I am not going to swim (Yüzmeyeceğim) Am I going to swim? (Yüzecek miyim?)
You are going to swim (Yüzeceksin) You aren't going to swim (Yüzmeyeceksin) Are you going to swim? (Yüzecek misin)
He is going to swim (Yüzecek) He isn't going to swim (Yüzmeyecek) Is he going to swim? (Yüzecek mi?)
She is going to swim (Yüzecek) She isn't going to swim (Yüzmeyecek) Is she going to swim? (Yüzecek mi?)
It is going to swim (Yüzecek) It isn't going to swim (Yüzmeyecek) It is going to swim? (Yüzecek mi?)
We are going to swim (Yüzeceğiz) We aren't going to swim (Yüzmeyeceğiz.) Are we going to swim? (Yüzecek miyiz?)
They are going to swim (Yüzecekler) They aren't going to swim (Yüzmeyecekler) Are they going to swim? (Yüzecekler mi?)

USE (KULLANIM)

 Going to future tense, daha önceden planlanan ve kararlaştırılan gelecekle ilgili eylemlerden bahderken kullanılır.

- Mary called this morning. We're going to meet at 7 this evening. (Sabah Mary aradı. 7'de buluşacağız.)

A: Have you decided what to do for holiday? (Tatil için ne yapacağına karar verdin mi?)
B: Yes, I am going to sleep at home. (Evet, evde uyuyacağım.)

- Would you like me to take you home? (Seni eve götürmemi ister misin?)
- Oh, thanks. John is going to pick me up. (Teşekkürler. John beni alacak.)

Yukarıdaki cümlelerde hep konuşmacının bahsettiği eylemi önceden planladığı anlaşılmaktadır.

 Going to future tense, konuşmacı kesin kanıtlara dayanarak gelecekle ilgili tahminde bulunuyorsa kullanılabilir.

- Look at those black clouds. It's going to rain. (Şu siyah bulutlara baksana. Yağmur yağacak.)

- Hey, slow up. You're going to hit somebody. (Hey, biraz yavaşla. Birisine çarpacaksın.)

- Look at that little kid on the wall. He's going to fall. (Duvarın üstündeki küçük çocuğa bak. Düşecek.)

Yukarıdaki cümlelerin hepsinde, konuşmacının gelecekte olacak bir eylemle ilgili tahminleri vardır. Kesin kanıt ifadesi İngilizce öğrenen birçok kişinin kafasını karıştırmaktadır. Buradaki kesin kanıt ifadesi, konuşmacının söylediği eylemin gerçekleşeceğine dair güçlü bir inancının bulunması ve bu inancını destekleyen bazı dellilerin mevcut bulunması demektir. Yoksa duvarın üzerinde yürüyen bir çocuğun düşmesi için kesin kanıt bulmak imkansızdır. Ancak duvarın ince olması, çocuğun yalpalıyor olması gibi etkenler, tahmini destekleyen delliler olarak algılanır.

Going to future tense konuşmacı gelecekle ilgili bir niyetinden bahsederken de kullanılır.

- We're going to paint our livingroom tomorrow. (Yarın oturma odasını boyayacağız.)

- John has won the lottery. He says he's going to to buy a house in Cambridge. (John piyangoyu kazandı. Cambridge'te bir ev alacağını söylüyor.)

- I'm going learn French next summer. (Önümüzdeki yaz Fransızca öğreneceğim.)

- I'm going to be a doctor when I grow up. (Büyüyünce doktor olacağım.)

Going to future tense genellikle "go" ve "come fiilleriyle kullanılmaz. Bu fiillerle cümle kurulurken present continuous tense kullanılır.

- I am going to go to London tomorrow. (YANLIŞ)
- I am going to London tomorrow. (DOĞRU)

- Are you going to come to the party? (YANLIŞ)
- Are you coming to the party? (DOĞRU)

Sınav/Quiz Listesi

GOING TO OR WILL FUTURE TENSE / Boşluk Doldurma - 1
GOING TO OR WILL FUTURE TENSE / Boşluk Doldurma - 2
GOING TO OR WILL FUTURE TENSE / Boşluk Doldurma - 3
GOING TO OR WILL FUTURE TENSE / Boşluk Doldurma - 4
GOING TO OR WILL FUTURE TENSE / Boşluk Doldurma - 5
GOING TO OR WILL FUTURE TENSE / Boşluk Doldurma - 6