Çoktan Seçmeli Hayatlar İçin | RUH DİYETİ

Adjectives Advanced (Sıfatlar Gelişmiş)

İngilizce eğitimi alanında Türkiye?nin en zengin kaynağını sunan dersimizingilizce.com, ingilizce öğrenen ve öğreten binlerce kişiye hizmet sunuyor. Sitede Türkçe anlatımlı gramer konuları, her konudan sonra onlarca quiz ve sınav, her seviyeden aktiviteli okuma parçaları, dinleme aktiviteleri, yazma aktiviteleri, yds, kpds, sbs, toefl ve toeic gibi sınavlara hazırlık ve deneme sınavları, dünyanın en etkili kelime öğrenme sistemi olan wordpower ile her seviyeden kelime öğrenme programı, sınavlara hazırlananlar için sınav kelimeleri öğrenim programı, ingilizce kurslar, online eğitim ile ilgili makaleler, yurtdışı eğitim bilgileri sunuyor. Sitede ayrıca öğrenciler için ingilizce ödevler ve yardımcı kaynaklar var. SBS ve YDS?ye hazırlananlar için de zengin kaynak mevcut.Daha önceki derslerde genel olarak sıfatların ne olduğundan ve İngilizce'deki kullanımından bahsetmiştik. Bu derste ise sınavlara yönelik ve biraz daha detaylı olarak ele alınacaktır.

İngilizce'de sıfatlar iki yerde kullanılırlar.

1) Sıfatlar ismi nitelerler: Sıfat + isim.

 
Türkçe'de olduğu gibi İngilizce'de de sıfatlar isimden önce söylenir. Sıfatlar bu kullanımları ile “sıfat tamlaması”nı oluştururlar. Eğer ismin önünde bir artikel varsa sıfat, isim ile artikel arasında yazılır.

 

Student (isim) intelligent student (Sıfat tamlaması) an intelligent student

 

Sıfat tamlaması bu şekilde oluşur. Ama bazen sıfat olması gereken yerde olmayabilir. Buna "bozuk sıfat tamlaması" denir. Örnek olarak "İntelligent a student" verilebilir.

 

2) Sıfatlar Linking Fiiller İle Beraber Kullanılırlar


Linking fiillerin sayısı onbeştir. Sıfatlar bu fiillerle birlikte kullanıldığı için bu listenin ezberlenmesi gerekir. Kolaylık olsun diye su fiiller gruplara ayrılarak ezberlenebilir.

Olmak Fiilleri : Be, Become, Sound

Görünmek Fiilleri : See, Look, Appear

Kalmak Fiilleri : Stay, Remain

Geri kalan fiiller de şu şekilde kolaycak öğrenilebilir.

 

Feel : hissetmek, duyumsamak

Taste : tadı olmak, tatmak

Smell : kokusu olmak, kokmak

 

Geri kalan dördü “gitmek” fiilleri olup; sıfatlarla beraber; “mek”, “...leşmek, laşmak” anlamlarını alırlar.

- Go

- Get

- Grow

- Turn

Aralarında bazı nüanslar vardır. Örneğin “go” olumsuz durumlarda, “turn” kaba ifadelerde kullanılır. .

- He looks happy (O mutlu görünüyor.)

- He looks sad (O üzgün görünüyor.)

Burada sanki sıfat yerine bir zarf kullanılmalı hissi vardır ama “look” bir Linking fiil olduğu için zarf (happly, sadly) değil; sıfat (happy, sad) kullanıyoruz.

 

- He felt terrible. (not terribly)

- He is very young. (O çok gençtir.)

Dikkat: Bunların dışındaki bütün fiillerle beraber zarf kullanılır.

4) Sıfatların bir ismi tamlamasına yönelik diğer örnekler;

- She is a nice girl. (O güzel (hoş) bir kız.)

- He is a strong boy. (O kuvvetli bir genç.)

- You are a wise man. (Sen akıllı bir adamsın.)


5) İngilizcede sıfatlar ismin cinsiyeti ve ya çoğul-tekil oluşuna göre farklılık göstermezler.

 

- I've got a blue pen.

- She has a blue bag.

- It's a a cool party

 

"be: become get seem appear look feel sound" gibi fiiler ile de kullanılabilirler.

 

- I am fine.

- He became angry.

- You look good.

- That sounds nice.

 

6) Sıfat Sırası

 

Bir ismi birden fazla sıfatın tanımladığı durumlarda uygulanır.

Size, age, shape, colour, material

- A big blue bag.

- an old black dog.

 

DİKKAT: lovely, fine gibi duygu ifade eden sıfatlar en başa alınır.

- a lovely little girl.

 

7) Sıfat Takıları

Present participle (-ing ) Past participle (-ed )

Sıfatların kullanımına bağlı olarak sonuna -ing veya -ed takısı getirilir. Kitap hakkında bir tamlama yaptığımızı düşünelim.

Eğer kitaptan sıkıldığımızı belirtmek istiyorsak;

- I am bored with this book.

Eğer kitabın sıkıcı olduğunu belirtmek istiyorsak;

- This book is boring.

 

Diğer Örnekler

 

- I am tired.

- I am interested

- I am suprised.

- She is interesting.

- The meeting was disapointing, and I was disappointed.

- We couldn't find the stolen watch.

 

-ing ve –ed Ayrımını daha teknik şekilde yapmak için aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

isim, eylemin olmasına neden oluyorsa –ing ile; eylemden etkileniyorsa, –ed'li bir sıfatla tanımlayabiliriz.

 

- She is an interesting woman. (O ilginç bir kadındır.)

- I am interested. (Ben ilgiliyim.)

 

8) Devam eden ve tamamlanmış eylemlerin tanımladığı isimler de farklılık gösterirler.

 

- Turkey is a developing country. (Türkiye gelişmekte olan bir ülkedir.) 

- France is a developed country. (Fransa gelişmiş bir ülkedir.)

 

Sınav/Quiz Listesi

Adjectives Advanced / Boşluk Doldurma - 1
Adjectives Advanced / Boşluk Doldurma - 2
Adjectives Advanced / Boşluk Doldurma - 3