Çoktan Seçmeli Hayatlar İçin | RUH DİYETİ

YDS Kelimeleri

YDK kelimeleri, yds sınavında en çok çıkan kelimeler, yds kelime ezberleme programı, yds de çıkan kelimeler, yds kelime listesi, yds kelimeleri 2013, kpds kelimeleri, yds soruları, yds kelimeleri pdfİngilizce Türkçe Açıklama
Negotiate Görüşmek, müzakere etmek
Confine Sınırlamak, kısıtlamak
Resent Alınmak, kırılmak
Constitute Oluşturmak, teşkil etmek
Refund Geri ödemek, iade vermek
Reflective Dalgın, düşünceli
Represantative Temsilci, vekil
Arbitrary Nedensiz, keyfi
Resistant Dirençli, dayanıklı
Compatible Uyumlu
Conclusive Kesin, nihai
Ultimate Nihai, son
Controversial Çekişmeli, tartışmalı
Convenient Uygun, münasip
Deplorable Acıklı, elim, vahim
Carefully Dikkatli bir şekilde
Thoroughly Adam akıllı, baştan aşağı
Superficially Görünüşte, üstünkörü
Seriously Ciddi bir şekilde
Experimentally Deneysel olarak, tecrübe ederek
Plainly Açıkça, gösterişsiz bir şekilde
Excessively Aşırı derecede, çok fazla
Extremely Aşırı derecede
Remarkably Önemli ölçüde
Solely Sadece, yalnızca
Discovery Buluş, keşif
Display Sergilemek, sergi
Occasion Önemli gün, önemli olay
Approval Onaylama, tasdik
Account Açıklamak
Resistance Direnç, tahammül
Involvement Dahil olma, karışma
Confinement Hapsetme
Exposure Maruz kalma
Implication İma, çıkarım
Conceited Burnu büyük, kibirli
Sufficient Yeterli, elverişli
Vulnerable Kolay incinir, hassas
Informative Bilgilendirici, aydınlatıcı
Critical Ciddi, kritik
Publicized Reklamı yapılan
Priced Ücretlendirilmiş
Curtailed Kısa kesilmiş, azaltılmış
Expanded Açılmış, genişletilmiş
Confirmed Bağımlı, tiryaki
Infectiously Bulaşıcı bir şekilde
Recklessly Dikkatsizce, düşünmeden
Considerably Bir hayli, epeyce
Restrictively Sınırlayıcı bir biçimde
Conscientiously İnsaflıca, özenle