Çoktan Seçmeli Hayatlar İçin | RUH DİYETİ

YDS Kelimeleri

YDK kelimeleri, yds sınavında en çok çıkan kelimeler, yds kelime ezberleme programı, yds de çıkan kelimeler, yds kelime listesi, yds kelimeleri 2013, kpds kelimeleri, yds soruları, yds kelimeleri pdfİngilizce Türkçe Açıklama
Denial İnkar, ret
Restraint Kısıtlama, kendini tutma
Discretion Basiret, takdir yetkisi
Confidence Güven duygusu
Reservation Rezervasyon
Composed Sakin, kendi halinde
Resultant Sonuç
Appreciated Takdir edilen
Outrageous Acımasız, çirkin, acayip
Restored Rahatlamış
Trial Deneme yapma
Precaution Önlem
Effort Gayret
Objection İtiraz
Attempt Girişim
Shyly Çekingen bir şekilde
Endearingly Çekici bir şekilde
Sensitively Duyarlı bir şekilde
Readily Canı gönülden, kolayca
Inconsiderately Düşüncesizce
Intention Niyet
Complaint Şikayet
Negotiations Görüşmeler
Commitment Bağlılık, taahhüt
Involvement Dahil olma, bulaşma
Inessential Gereksiz
Irrelevant İlgisiz, alakasız
Elective Seçime ait, seçimle ilgili
Advisory Tavsiye niteliğinde, danışmayla ilgili
Injudicious Akılsız, düşüncesiz
Adequate Yeterli
Consistent İstikrarlı, tutarlı
Successive Birbirini izleyen, peşpeşe
Collective Müşterek, ortak
Respectable Saygın
Refrain Kendini tutmak, sakınmak
Prevent Önlemek
Derive Sağlamak, elde etmek
Conclude Sonuçlandırmak
Withdraw Geri almak, geri çekmek
Undermine Temelini düşürmek, önemini azaltmak
Assess Değer biçmek, belirlemek
Undertake Üstlenmek, yüklenmek
Safeguard Temin etmek, korumak
Outstandingly Mükemmel şekilde
Nervously Sinirli bir şekilde
Sensitively Duyarlı bir şekilde
Sensitively Hassas bir şekilde
Loosely Gevşek bir şekilde
Extremely Aşırı derecede