Çoktan Seçmeli Hayatlar İçin | RUH DİYETİ

YDS Kelimeleri

YDK kelimeleri, yds sınavında en çok çıkan kelimeler, yds kelime ezberleme programı, yds de çıkan kelimeler, yds kelime listesi, yds kelimeleri 2013, kpds kelimeleri, yds soruları, yds kelimeleri pdfİngilizce Türkçe Açıklama
Rapidly Hızla, süratle
Fairly Adil bir şekilde, dosdoğru
Urgently Acilen
Lease Kiralamak
Exploit Faydalanmak, istismar etmek
Appropriate Münasip, uygun
Grant Bağışlamak, hibe etmek
Abolish Feshetmek, bozmak, son vermek
Accumulation Birikim, birikinti
Destruction Yıkım, imha
Explosion İnfilak, patlama
Instability İstikrarsızlık, kararsızlık
Growth Büyüme, yetişme
Deceitful Hileci, dolandırıcı, düzenbaz
Persuasive İkna edici, inandırıcı
Accessible Erişilebilir, ulaşılabilir
Irregular Düzensiz, kuralsız
Gradual Kademeli, derece derece
Unlikely Alışılmadık, ihtimali olmayan
Nominally İsmen, sözde
Still Hala, yine de
Tightly Sıkıca, sıkı olarak
Remove Çıkarmak, gidermek
Outlaw Yasaklamak, yasadışı ilan etmek
Explore Keşfetmek, araştırmak
Sustain Ayakta tutmak, devam ettirmek, sürdürmek
Retain Alıkoymak, elde tutmak
Interest İlgi, alaka, menfaat
Dependence Bağlılık, bağımlılık
Quotation Alıntı, alıntılama
Reference Referans, kaynak
Obsession Takıntı, saplantı
Ultimate Nihai, son
Sizeable Oldukça büyük
Relative İlgili, akraba
Extensive Engin, geniş
Recurrent Yenilenen, nükseden
Already Çoktan, zaten, evvelce
Solely Ancak, sadece, yalnızca
Immediately Acilen, derhal, hemen
Inadequately Yetersiz olarak
Rightly Doğrulukla, dürüstçe, haklı olarak
Entail Gerektirmek, zorunlu kılmak
Consist ..Den meydana gelmek, ibaret olmak
Conclude Sonuçlandırmak, bitirmek
Claim İddia etmek
Derive ..Den elde etmek, türetmek
Benefit Yarar, fayda
Structure Yapı, bina
Sufficiency Yeterlilik