Çoktan Seçmeli Hayatlar İçin | RUH DİYETİ

YDS Kelimeleri

YDK kelimeleri, yds sınavında en çok çıkan kelimeler, yds kelime ezberleme programı, yds de çıkan kelimeler, yds kelime listesi, yds kelimeleri 2013, kpds kelimeleri, yds soruları, yds kelimeleri pdfİngilizce Türkçe Açıklama
Crudely Ham olarak, kabaca
Scarcely Hemen hemen hiç, güçlükle
Reliably Eksiksiz ve hatasız, güvenilir biçimde
Approach Yaklaşım
Departure Ayrılış, ayrılma
Complexity Karmaşa, karmaşıklık
Extremity Hudud, nihayet
Gap Ara, boşluk
Solvable Çözülebilir
Expressive Canlı, dışavurumcu, anlamlı
Intensive Aşırı, şiddetli, yoğun
Coherent Ahenkli, tutarlı
Resistant Dirençli, karşı koyan
Excuse Affetmek, mazur görmek
Counter Karşı koymak, karşılık vermek
Pursue Kovalamak, ardına düşmek, takip etmek
Uphold Desteklemek, sürdürmek
Deliver Teslim etmek, dağıtmak
Approval Onaylama, tasdik
Inadequacy Yetersizlik
Mistrust Güvensizlik, itimatsızlık
Distraction Dikkati dağıtan şey
Preference Tercih, öncelik
Probable Muhtemel, olası
Intense Aşırı, şiddetli, ciddi(kimse)
Preventive Önleyici, engelleyici
Occasional Arasıra, nadiren olan
Excess Ek, fazla, ekstra
Together Beraber, birlikte
Readily Canı gönülden, hemen, derhal
Exactly Tamamen, tamı tamına
Fairly Adil bir şekilde, dosdoğru
Well Çok iyi, hayli
Prescribe Reçete yazmak, öngörmek, kural koymak
Confirm Onaylamak, doğrulamak, tasdik etmek
Disturb Rahatsız etmek
Regret Pişman olmak
Deduce Anlamak, çıkarım yapmak
Deficit Hesap açığı, eksiklik
Restriction Kısıtlama, sınırlama
Rate Oran
Allocation Hisse, pay
Asset Değerli şey, varlık
Reluctant İsteksiz, gönülsüz
Emotional Dokunaklı, duygusal
Relentless Acımasız, insafsız, sonu gelmeyen
Crucial Çok önemli, elzem
Resentful Dargın, alınmış, küsmüş
Convince İkna etmek, inandırmak
Adjust Ayarlamak, düzeltmek, halletmek