Çoktan Seçmeli Hayatlar İçin | RUH DİYETİ

bed and breakfast Türkçesi: yatak ve kahvaltı

bed and breakfast anlamı, Türkçesi: yatak ve kahvaltı, Cümlede kullanımı: We need a cheap bed and breakfast hotel.

Kelimebed and breakfast
Türkçesiyatak ve kahvaltı
İngilizce Örnek CümleWe need a cheap bed and breakfast hotel.
Türkçe Örnek CümleYatak ve kahvaltı veren ucuz bir otele ihtiyacımız var.
bed and breakfast
We need a cheap bed and breakfast hotel.