Çoktan Seçmeli Hayatlar İçin | RUH DİYETİ

YDS Kelimeleri

YDK kelimeleri, yds sınavında en çok çıkan kelimeler, yds kelime ezberleme programı, yds de çıkan kelimeler, yds kelime listesi, yds kelimeleri 2013, kpds kelimeleri, yds soruları, yds kelimeleri pdfİngilizce Türkçe Açıklama
Crucial Çok önemli, elzem
Inexpensive Ucuz, pahalı olmayan
Adamant Dik başlı, sert, kararlı
Subversive Huzur bozucu, yıkıcı
Subsequent İzleyen, gelecek, sonraki
Diagnosis Tanı, teşhis
Disease Hastalık
Fury Kızgınlık, hiddet, sinir
Patient Hasta, sabırlı
Recovery İyileşme, kurtulma
Spill Tanker sızınstısı
Cost Maliyet, masraf
Repair Tamir, onarım
Drill Matkap, delgi
Crew Mürettebat, personel
Tempt Akıl çelmek, ayartmak, kandırmak
Undermine Baltalamak, kuyusunu kazmak, zayıflatmak
Perpetrate Suç işlemek
Run Koşmak, çalıştırmak
Deem Addetmek, farzetmek, hükmetmek
Match Eşleştirmek
Elaborate Üzerinde dikkatle durmak, ayrıntıya girmek
Comply Boyun eğmek, itaat etmek
Resume Sürdürmek, yeniden başlatmak
Accomplish Başarıyla tamamlamak
Annual Yıllık
Minimal Minimal, çok az
Essential Temel, esas, gerekli
Ultimate Nihai, son
Recurrent Yenilenen, nükseden
Fruitfully Bereketli ve kazançlı, yararlı biçimde
Adequately Layıkıyla, yeterli olarak
Presently Birazdan, hemen, şimdi
Notoriously Herkesin bildiği gibi
Equivocally Kapalı ve şüpheli bir şekilde
Adopt Evlat edinmek, benimsemek
Base Dayandırmak, bağlamak
Graft Organ nakletmek
Scatter Dağıtmak, savurmak
Expand Genişlemek, genişletmek
Accuse İtham etmek, suçlamak
Abolish Feshetmek, bozmak, son vermek
Execute İdam etmek, infaz etmek
Entail Gerektirmek, zorunlu kılmak
Frustrate Hayal kırıklığına uğratmak
Innovative Yenilikçi, yeniliğe açık
Decadent Batmış, yozlazmış, ahlaki olmayan
Meagre Az, eksik
Ambiguous Belirsiz, muğlak
Poignant Dokunaklı, etkili, şiddetli