Çoktan Seçmeli Hayatlar İçin | RUH DİYETİ

YDS Kelimeleri

YDK kelimeleri, yds sınavında en çok çıkan kelimeler, yds kelime ezberleme programı, yds de çıkan kelimeler, yds kelime listesi, yds kelimeleri 2013, kpds kelimeleri, yds soruları, yds kelimeleri pdfİngilizce Türkçe Açıklama
Diverse Çeşit çeşit, farklı
Redundant Gereksiz, işten çıkarılmış
Incoherent Tutarsız, manasız
Entire Tüm, bütün, hepsi
Substantial Miktarda/sayıca azımsanmayacak, önemli
Primarily Öncelikle, esasen
Likely Büyük ihtimalle, muhtemel
Conversely Aksine, diğer taraftan
Profoundly Derinlemesine, son derece
Intımately Çok yakından, derinlemesine
Generously Cömertçe, bol bol
Inadvertently Bilmeyerek, kazara
Increasingly Artan biçimde
Ingeniously Ustalıkla
Leisurely Acelesiz, yavaş yavaş, sakin
Cast Dökmek(deri, tırnak, kabuk, tüy)
Explore Keşfetmek, araştırmak
Constitute Oluşturmak, teşkil etmek
Relax Dinlenmek, gevşemek, rahatlamak
Follow Takip etmek, uymak
Applaud Alkışlamak, onaylamak
Appeal Başvurmak, müracaat etmek
Reiterate Yinelemek, pekiştirmek
Condemn Ayıplamak, suçlamak
Restrain Dizginlemek, zaptetmek
Require Gerektirmek, icap ettirmek
Revise Gözden geçirmek, değiştirmek
Adopt Evlat edinmek, benimsemek
Abduct Adam kaçırmak, alıkoymak
Suspend Askıya almak, ertelemek
Rate Oran
Account Hesap, tarif
Sale Satış
Interest İlgi, alaka, menfaat
Asset Değerli şey, varlık
Formidably Zor biçimde, korkunç biçimde
Generously Cömertçe, bol bol
Pertinently İlgili bir şekilde
Roughly Yaklaşık olarak, aşağı yukarı
Inevitably Kaçınılmaz olarak
Depressingly İç karartıcı ve üzücü şekilde
Seemingly Görünüşe bakılırsa, görünüşte
Increasingly Artan biçimde
Discouragingly Cesaret kırıcı biçimde
Obligingly Lütufkar biçimde, yardımsever şekilde
Rebut Aksini iddia etmek, çürütmek, reddetmek
Deserve Hak etmek, layık olmak
Defend Savunmak, korumak
Safeguard Koruyucu
Indulge Şımartmak, -e yüz vermek