Çoktan Seçmeli Hayatlar İçin | RUH DİYETİ

YDS Kelimeleri

YDK kelimeleri, yds sınavında en çok çıkan kelimeler, yds kelime ezberleme programı, yds de çıkan kelimeler, yds kelime listesi, yds kelimeleri 2013, kpds kelimeleri, yds soruları, yds kelimeleri pdfİngilizce Türkçe Açıklama
Blatantly Bariz, aşikar şekilde
Randomly Rastgele, gelişigüzel
Reasonably Makul şekilde
Tightly Sıkıca
Acutely Güçlü bir şekilde, şiddetle
Redundancy Bolluk, işsizlik
improvement Gelişme, geliştirme, ilerleme
Profit Yarar, kar
Distinction Ayırım, farklılık
Deficit Hesap açığı, eksiklik
Commit İşlemek, kalkışmak
Imply İma etmek, kastetmek
Incur …Den kaynaklanmak, maruz kalmak
Evolve Yavaş yavaş gelişmek
Invoke Yalvarmak, talep etmek
Obliged Mecbur, zorunlu
Blamed Suçlanan
Consumed Harcanmış, tükenmiş
Omitted Çıkarılan, dahil edilmemiş
Rewarded Ödüllendirilmiş
Subsequent İzleyen, gelecek, sonraki
Conclusive İnandırıcı, kesin
Adamant Dik başlı, sert, kararlı
Earnest Ağırbaşlı, ciddi
Consecutive Ardışık, birbirini izleyen, ard arda
Irrelevant Alakasız, konu dışı
Unstable İstikrarsız, kararsız
Ingenious Becerikli, marifetli
Untamed Evcilleşmemiş, yabani
Illegible Okunaksız, okunmaz
Particularly Özellikle, bilhassa
Completely Tamamen, bütünüyle
Sufficiently Yeterli şekilde, yeteri kadar
Effectively Etkili bir şekilde
Respectively Anılan sıraya göre, sırasıyla
Improvement Gelişme, geliştirme, ilerleme
Regression Gerileme
Encounter Karşılaşmak, rastlamak
Intention Niyet, maksat
Compromise Anlaşmaya varmak, uyuşmak
Balance Denge
Demonstration Gösteri
Responsibility Sorumluluk, mesuliyet
Interest İlgi, alaka, menfaat
Solidarity Dayanışma, birlik, beraberlik
Previous Önceki
Perennial Yıllarca süren, uzun ömürlü
Vulnerable Kolay incinir, hassas
Naughty Yaramaz, haylaz
Casual Günlük giysi, gayriresmi