Çoktan Seçmeli Hayatlar İçin | RUH DİYETİ

YDS Kelimeleri

YDK kelimeleri, yds sınavında en çok çıkan kelimeler, yds kelime ezberleme programı, yds de çıkan kelimeler, yds kelime listesi, yds kelimeleri 2013, kpds kelimeleri, yds soruları, yds kelimeleri pdfİngilizce Türkçe Açıklama
Extremely Aşırı, çok
Relatively Nispeten, oldukça
Dependently Başkasına bağımlı şekilde
Single-handedly Yardımcısız olarak, tek başına
Responsively Ani ve olumlu tepki vererek
Improvement Gelişme, geliştirme, ilerleme
Reassessment Yeniden değerlendirme
Determination Azim, kararlılık
Distinction Ayırım, farklılık
Maintenance Devam ettirme, bakım
Refer Bahsetmek, ima etmek
Obsess Aklına takılmak
Commit İşlemek, kalkışmak
Imply İma etmek, kastetmek
Mean Anlamına gelmek, kastetmek
Spontaneous Kendiliğinden olan, anında yapılan
Precarious İstikrarsız, şüpheli, riskli
Competitive Rekabetçi, hırslı
Reluctant İsteksiz, gönülsüz
Deliberate Kasti, bilerek
Urgently Acilen
Notably Açıkça, bilhassa
Indifferently Aldırışsızca, ilgisizce
Elaborately Üzerinde dikkatle durarak
Hardly Güçlükle, hemen hemen hiç
Exceedingly Fazlasıyla, son derece
Notably Açıkça, bilhassa
Appropriately Uygun şekilde, gereğine uygun
Vehemently Coşkulu ve güçlü şekilde
Adequately Layıkıyla, yeterli olarak
Redundancy Bolluk, işsizlik
Efficiency Etkililik, verimlilik
Consumption Tüketim, sarf
Suitability Uygunluk
Conformity Gelenek ve kurallara uygun davranış
Depressing İç karartıcı, üzücü
Intimidating Caydırıcı, göz korkutucu
Restricting Kısıtlayıcı
Complementing Tamamlayıcı
Embitter Acılaştırma, hayata küstürme
Assert İddia etmek, savunmak
Entice Ayartmak, kandırmak
Embark Gemiye/uçağa binmek
Reproach Kınamak, ayıplamak
Reduce Azaltmak, küçültmek
Recurrent Yenilenen, nükseden
Repressive Baskıcı, sert
Coherent Ahenkli, tutarlı
Exclusive Özel, kişiye ait
Deceptive Aldatıcı, yanıltıcı