Çoktan Seçmeli Hayatlar İçin | RUH DİYETİ

YDS Kelimeleri

YDK kelimeleri, yds sınavında en çok çıkan kelimeler, yds kelime ezberleme programı, yds de çıkan kelimeler, yds kelime listesi, yds kelimeleri 2013, kpds kelimeleri, yds soruları, yds kelimeleri pdfİngilizce Türkçe Açıklama
Considerate Düşünceli, anlayışlı
Restricted Kısıtlı, sınırlı
Fragile Hassas, kırılgan
Progressive İlerici, gelişmiş
Adverse Olumsuz, ters
Reluctant İsteksiz
Appropriate Münasip, uygun
Erroneous Hatalı, yanlış
Partial Kısmi, taraflı
Plainly Açıkça
Supremely Fevkelade
Emphatically Kesinlikle, vurgulayarak
Intensely Aşırı derecede, son derece
Indefinitely Belirsiz olarak, süresiz olarak
Conversion Dönüştürme, dönüşüm
Concentration Konstantrasyon
Competition Rekabet
Departure Ayrılış, ayrılma
Departure Ayrılış, ayrılma
Pretension Gösteriş, yüksekten atma
Opposite Zıt, ters
Growth Büyüme, gelişme
Proportion Oran, orantı
Rate Oran, kur
Decrease Azalmak
Recover İyileşmek, kurtulmak
Cure İyileştirmek, tedavi etmek
Infect Hastalık bulaştırmak
Undermine Yıkmak, zarar vermek
Restrain Dizginlemek, engellemek
Forwarded Gönderilmiş, yönlendirilmiş
Exposed Maruz kalan
Composed Sakin
Disposed İstekli, niyetli
Restored Daha iyi hissetmek
Deserter Kaçak
Survivor Sağ kalan, kurtulan
Conclusion Sonuç
Supplier Tedarikçi
Discrepancy Çelişki, fark
Compensation Teminat, telafi, tazminat
Reduction Azaltma, düşürme
Employment İstihdam, işe alma
Relevance uygunluk, ilgi, alaka
Cooperation İşbirliği
Reinforce Pekiştirmek, takviye etmek
Relent Acımak, merhamet etmek
Pursue Kovalamak, takip etmek
Compete Rekabet etmek
Dispose Başından atmak, kurtulmak