Çoktan Seçmeli Hayatlar İçin | RUH DİYETİ

YDS Kelimeleri

YDK kelimeleri, yds sınavında en çok çıkan kelimeler, yds kelime ezberleme programı, yds de çıkan kelimeler, yds kelime listesi, yds kelimeleri 2013, kpds kelimeleri, yds soruları, yds kelimeleri pdfİngilizce Türkçe Açıklama
Combination Karışım, kombinasyon
Means Araç, vasıta
Expansive Geniş(kapsamlı)
Sole Yegane, yalnız, tek
Previous Önceki
Irresistible Karşı konulmaz, çok çekici
Prevalent Yaygın, mevcut
Possibly Muhtemelen, belki
Rarely Nadiren, seyrek
Negligently Başta savma bir şekilde, gelişigüzel
Significantly Önemli ölçüde
Respectively Anılan sıraya göre, sırasıyla
Impress Etkilemek, hayran bırakmak
Compel Mecbur etmek, zorlamak
Accomplish Başarıyla tamamlamak
Implicate İlişiği olduğunu göstermek
Enforce Dayatmak, sözünü geçirmek, uygulatmak
Obligation Mecburiyet, yükümlülük
Contribution Katkı, destek, yardım
Solution Çözüm, çözelti
Condition Şart, durum, hal
Objection İtiraz, karşı gelme
Crucial Çok önemli, elzem
Inevitable Kaçınılmaz
Vulnerable Kolay incinir, hassas
Bearable Tahammül edilir, dayanılır
Permanent Daimi, kalıcı
Randomly Rastgele, gelişigüzel
Previously Önceden, evvelden
Necessarily İster istemez, mutlaka, muhakkak
Excessively Aşırı, son derece
Extremely Aşırı, çok
Produce Üretmek, imal etmek
Accelerate Hızlandırmak, hızlanmak, ivme kazandırmak
Disrupt Aksatmak, sekteye uğratmak
Release Piyasaya sürmek, salıvermek
Join Birleştirmek, katılmak
Consideration Düşünme, göz önünde tutma
Conclusion Sonuç, nihayet
Attentiveness Dikkatlilik
Examination İnceleme, muayene
Regulation Düzenleme, kaide, kural
Hostile Hasım, düşmanca, saldırgan
Substantial Miktarda/sayıca azımsanmayacak, önemli
Severe Sert, şiddetli
Reversible Çevrilebilir, bozulabilir(karar), tersi de kullanılabilir