Çoktan Seçmeli Hayatlar İçin | RUH DİYETİ

YDS Kelimeleri

YDK kelimeleri, yds sınavında en çok çıkan kelimeler, yds kelime ezberleme programı, yds de çıkan kelimeler, yds kelime listesi, yds kelimeleri 2013, kpds kelimeleri, yds soruları, yds kelimeleri pdfİngilizce Türkçe Açıklama
Exclusion Kabul etmeme, dışarda bırakma
Preference Tercih, öncelik
Cohesion Anlam bütünlüğü, tutarlık, ittifak
Frequent Yaygın, olağan
Uneasy Huzursuz, rahatsız
Consecutive Ardışık, birbirini izleyen, ard arda
Comprehensive Kapsamlı, geniş, tam
Steady Sağlam, istikrarlı
Completely Tamamen, bütünüyle
Deceptively Aldatıcı bir biçimde
Notably Açıkça, bilhassa
Voluntarily Gönüllü olarak, isteyerek
Relatively Nispeten, oldukça
Pursue Kovalamak, ardına düşmek, takip etmek
Recognize Tanımak, farketmek
Recreate Canlandırmak, tazelemek, yeniden oluşturmak
Determine Kararlaştırmak, belirlemek
Reinstate Eski görevine getirmek
Coincidence Rastlantı, tesadüf
Correlation Korelasyon, münasebet, ilişki
Consideration Düşünme, göz önünde tutma
Determination Azim, kararlılık
Interpretation Yorum, izah
Worldwide Dünya çapında
Substantial Miktarda/sayıca azımsanmayacak, önemli
Aware Farkında, haberdar
Commonplace Sıradan, klişe, olağan
Liable Sorumlu, yükümlü
Almost Hemen hemen, neredeyse
Fairly Adil bir şekilde, dosdoğru
Respectively Anılan sıraya göre, sırasıyla
Initially Başta, öncelikli olarak
Extensively Kapsamlı olarak, geniş ölçüde
Assign Atamak, görev vermek
Maintain Devam ettirmek, sürdürmek
Enact Sahneye koymak, sahnelemek
Seize Kapmak, yakalamak, yapışmak
Conduct İdare etmek, yönetmek, yürütmek
Participation İştirak, katılım
Despair Umutsuzluk, çaresizlik
Corruption Yolsuzluk, ahlaksızlık
Dislike Hoşlanmamak, sevmemek
Certainty Kesinlik, katiyet
Internal Dahili, iç
Reasonable Makul, akla uygun
Stable Durağan, istikrarlı
Arrogant Kibirli, küstah
Versatile Çok yönlü, çok amaçlı
Hardly Güçlükle, hemen hemen hiç
Firmly Sıkıca, kesin olarak