Çoktan Seçmeli Hayatlar İçin | RUH DİYETİ

YDS Kelimeleri

YDK kelimeleri, yds sınavında en çok çıkan kelimeler, yds kelime ezberleme programı, yds de çıkan kelimeler, yds kelime listesi, yds kelimeleri 2013, kpds kelimeleri, yds soruları, yds kelimeleri pdfİngilizce Türkçe Açıklama
Reduce Azaltmak, küçültmek
Sustain Ayakta tutmak, devam ettirmek, sürdürmek
Explain Açıklamak, izah etmek
Defiantly Cüretkar biçimde, küstahça
Suitably Uygunca
Extremely Aşırı, çok
Sensitively Duyarlı bir şekilde, hassasiyetle
Lately Son zamanlarda
Creativity Yaratıcılık
Credibility Güvenilirlik, inanılırlık
Sustainability Sürdürülebilirlik
Conductivity İletkenlik
Respectability Saygınlık, itibar
Defensive Savunma amaçlı, koruyucu
Excessive Aşırı, haddinden fazla
Comprehensive Kapsamlı, geniş, tam
Regrettable Acınacak, üzücü
Forceful Etkili, güçlü, ikna edici
Sullenly Asık suratlı bir şekilde
Seriously Ciddi bir şekilde, cidden
Satisfactorily Tatmin edici olarak
Ingeniously Ustalıkla
Pretentiously Gösterişli bir şekilde
Attempt Girişimde bulunmak, teşebbüs etmek
Undertake Üstlenmek, yüklenmek
Magnify Abartmak, büyütmek
Replace Yerine geçmek, yerine koymak
Exert Kullanmak(güç), sarfetmek, uygulamak
Degree Aşama, derece, seviye
Solution Çözüm, çözelti
Cure Tedavi, çare
Reversal Tersine çevirme, tersine dönmek
Relief Rahatlama
Precisely Tam olarak, kusursuzca
Crucially Çok önemli bir şekilde
Potentially İmkan dahilinde, potansiyel olarak
Preferably Tercihen
Forcefully Zor kullanarak, zorla
Decisive Karalı, azimli
Significant Önemli, kayda değer
Compulsive Mecburi, zorlayıcı, dürtü etkisiyle yapılan
Previous Önceki
Alien Başka yerden gelen, yabancı
Compensate Tazmin etmek, telafi etmek
Account Açıklamak
Request Rica etmek, talep etmek, istemek
Ensure Emin olmak, sağlamak
Exchange Bozdurmak(para), değiş tokuş etmek, alıp vermek
Admission İtiraf, kabul
Detriment Zarar, hasar