Çoktan Seçmeli Hayatlar İçin | RUH DİYETİ

YDS Kelimeleri

YDK kelimeleri, yds sınavında en çok çıkan kelimeler, yds kelime ezberleme programı, yds de çıkan kelimeler, yds kelime listesi, yds kelimeleri 2013, kpds kelimeleri, yds soruları, yds kelimeleri pdfİngilizce Türkçe Açıklama
Consult Başvurmak, danışmak
Exceed Aşmak, sınırı aşmak
Discourage Cesaretini kırmak, gözünü korkutmak
Modify Değiştirmek
Accustom Alıştırmak, hazırlamak
Resume Sürdürmek, yeniden başlatmak
Associate İlişkilendirmek
Relate Arasında bağlantı kurmak
Disturbance Kargaşa, rahatsız etme
Destination Varış yeri, istikamet
Circumstance Durum, hal
Support Desteklemek, destek
Denial İnkar, ret
Sincere İçten, samimi, dürüst
Nasty Pis, iğrenç, terbiyesiz
Boastful Kendini beğenmiş, kibirli
Unlikely Alışılmadık, ihtimali olmayan
Provisional Geçici, şarta bağlı
Accurately Kesin olarak, tam olarak
Adequately Layıkıyla, yeterli olarak
Severely Ağır ve ciddi bir şekilde
Complacently İlgisizce, sakince, memnun bir şekilde
Confidently Emin olarak, kendine güvenerek
Admission İtiraf, kabul
Detriment Zarar, hasar
Exclusion Kabul etmeme, dışarda bırakma
Preference Tercih, öncelik
Cohesion Anlam bütünlüğü, tutarlık, ittifak
Frequent Yaygın, olağan
Uneasy Huzursuz, rahatsız
Consecutive Ardışık, birbirini izleyen, ard arda
Comprehensive Kapsamlı, geniş, tam
Steady Sağlam, istikrarlı
Completely Tamamen, bütünüyle
Deceptively Aldatıcı bir biçimde
Notably Açıkça, bilhassa
Voluntarily Gönüllü olarak, isteyerek
Relatively Nispeten, oldukça
Pursue Kovalamak, ardına düşmek, takip etmek
Recognize Tanımak, farketmek
Recreate Canlandırmak, tazelemek, yeniden oluşturmak
Determine Kararlaştırmak, belirlemek
Reinstate Eski görevine getirmek
Coincidence Rastlantı, tesadüf
Correlation Korelasyon, münasebet, ilişki
Consideration Düşünme, göz önünde tutma
Determination Azim, kararlılık
Interpretation Yorum, izah
Instantly Hemen, anında
Urgently Acilen