Çoktan Seçmeli Hayatlar İçin | RUH DİYETİ

YDS Kelimeleri

YDK kelimeleri, yds sınavında en çok çıkan kelimeler, yds kelime ezberleme programı, yds de çıkan kelimeler, yds kelime listesi, yds kelimeleri 2013, kpds kelimeleri, yds soruları, yds kelimeleri pdfİngilizce Türkçe Açıklama
Alternatively Alternatif olarak
Suspiciously Kuşkuyla, şüpheyle
Persuasively İkna edici şekilde
Conditionally Şartlı olarak, yerine göre
With a view to Amacıyla, maksadıyla
In excess of Aşmak, fazla olmak
In need of Gereğinde, ihtiyacında
In addition (to) …A ek olarak
With regard to Açısından, -e dair, -e binaen
In comparison with Kıyasla, -e göre
In the case of Durumuda, halinde
Owing to ..den dolayı
In opposition to Aksine, -e karşı olarak
Deceit Hilekarlık, dolandırıcılık
Obligation Mecburiyet, yükümlülük
Alteration Değişim, başkalaşım
Disturbance Kargaşa, rahatsız etme
Concern İlgilendirmek, kaygılandırmak
Exceptionally Fevkalade, olağanüstü
Sensitively Duyarlı bir şekilde, hassasiyetle
Preferably Tercihen
Impulsively Birdenbire, düşüncesizce
Impartially Adil bir şekilde, tarafsızca
Susceptible Duyarlı, hassas
Conducive Olanak sağlayan, yardım eden
Available Mevcut, müsait
Indulgent Anlayışlı, müsamahakar
Exclusive Özel, kişiye ait
Enforce Dayatmak, sözünü geçirmek, uygulatmak
Provide Sağlamak, temin etmek
Exceed Aşmak, sınırı aşmak
Inflict Acı vermek, çektirmek, uğratmak
Employ Çalıştırmak, işe almak
Surely Hakikaten, elbette, şüphesiz
Particularly Özellikle, bilhassa
Recently Son zamanlarda, şu aralar
Properly Doğru dürüst, hakkıyla
Soundly Adamakıllı, deliksiz
Interpretation Yorum, izah
Departure Ayrılış, ayrılma
Compliance Uyma, riayet
Discretion Ağzı sıkılık, akıllılık, takdir hakkı
Intention Niyet, maksat
Subtle Hemen göze çarpmayan, güç algılanan
Demonstrative Duygularını gizlemeyen
Deliberate Kasti, bilerek
Excessive Aşırı, haddinden fazla
Attractive Cazibeli, çekici
Assert İddia etmek, savunmak
Assess Değer biçmek, hesaplamak