Çoktan Seçmeli Hayatlar İçin | RUH DİYETİ

YDS Kelimeleri

YDK kelimeleri, yds sınavında en çok çıkan kelimeler, yds kelime ezberleme programı, yds de çıkan kelimeler, yds kelime listesi, yds kelimeleri 2013, kpds kelimeleri, yds soruları, yds kelimeleri pdfİngilizce Türkçe Açıklama
Remarkably Dikkat çekecek derecede, önemli biçimde
Concisely Az ve öz, kısaca
Memorably Unutulmaz bir şekilde
Controversially İhtilaflı bir şekilde
Absorb Absorbe etmek, emmek(enerji,gaz,sıvı)
Emit Atmak, çıkarmak
Exchange Bozdurmak(para), değiş tokuş etmek, alıp vermek
Repulse Püskürtmek, itici gelmek
Compel Mecbur etmek, zorlamak
Promise Söz vermek, taahhüt etmek
Describe Betimlemek, tanımlamak, tarif etmek
Inflict Acı vermek, çektirmek, uğratmak
Indicate Belirtmek, göstermek
Involve İçermek, kapsamak, katmak
Expansion Genleşme,genişleme, büyüme
Expression İfade, anlatım
Course İzlenen yol, kurs, rota
Relapse Kötüleşme, nüksetme
Vitality Dirilik, canlılık, zindelik
Introverted İçe dönük, içine kapanık
Self-assertive Kendinden çok emin, kendine çok güvenen
Reserved Sessiz, çekingen, içine kapanık
Self-contained Kendi kendine yeten, az konuşan
Submissive Boyun eğen, itaatkar
Infinitely Çok, son derecede
Decisively Kararlı bir biçimde, kesin surette
Conclusively Kesin olarak
Reluctantly Gönülsüzce, isteksiz olarak
Indefinitely Belirsiz olarak, süresiz olarak
In line with Uyumlu olarak, doğrultusunda
In the case of Durumunda, halinde
In excess of Aşmak, fazla olmak
On the verge of Eşiğinde, üzerinde, eli kulağında
In place of ..Yerine
Recommend Tavsiye etmek
Reduce Azaltmak, küçültmek
Compel Mecbur etmek, zorlamak
Consolidate Pekiştirmek, sağlamlaştırmak
Impair Bozmak, zayıflatmak
Intersection Kavşak, kesişim
Completion Bitirme, bitiş
Interaction Etkileşim
Perception Algı
Distraction Dikkati dağıtan şey
Forceful Etkili, güçlü, ikna edici
Obstructive Engel olan, zorluk çıkaran
Relentless Acımasız, insafsız, sonu gelmeyen
Protective Koruyucu, sahip çıkan
Intensive Aşırı, şiddetli, yoğun
Significantly Önemli ölçüde