Çoktan Seçmeli Hayatlar İçin | RUH DİYETİ

YDS Kelimeleri

YDK kelimeleri, yds sınavında en çok çıkan kelimeler, yds kelime ezberleme programı, yds de çıkan kelimeler, yds kelime listesi, yds kelimeleri 2013, kpds kelimeleri, yds soruları, yds kelimeleri pdfİngilizce Türkçe Açıklama
Precisely Tam olarak, kusursuzca
Notoriously Herkesin bildiği gibi
Suitably Uygunca
Flexibly Değişken şekilde, esnek biçimde
Deduce Anlamak, çıkarım yapmak
Delay Ertelemek, geciktirmek
Deceive Aldatmak, kandırmak
Withdraw Geri çekilmek, para çekmek
Cite Alıntı yapmak
Express İfade etmek, göstermek, belli etmek
Withhold Alıkoymak, saklamak
Avoid Kaçınmak, sakınmak
Disrupt Aksatmak, sekteye uğratmak
Decline İniş, gerileme
Previous Önceki
Deceitful Hileci, dolandırıcı, düzenbaz
Reckless Kayıtsız, pervasız, umursamaz, dikkatsiz
Destructive Yıkıcı, bozucu, zararlı
Prominent Öne çıkan, önemli, meşhur, önde gelen
Intimidate Gözünü korkutmak, sindirmek
Betray İhanet etmek, hıyanet etmek
Violate İhlal etmek
Convert Dönüştürmek, değiştirmek
Fetch Gidip getirmek, gidip almak
Regulation Düzenleme, kaide, kural
Method Metot, usül, yöntem
Provision Tedarik etmek, karşılamak
Law Kanun, hukuk
Admission İtiraf, kabul
Retirement Emekliliğe ayrılma
Redundancy Bolluk, işsizlik
Promotion Promosyon, tanıtım, terfi
Resignation İstifa
Vacancy Boş yer, boşluk
Discover Keşfetmek, bulmak
Complain Şikayet etmek, yakınmak
Persuade İkna etmek, razı etmek
Design Dizayn etmek, tasarlamak
Display Sergilemek, sergi
Uniformity Birbirine benzerlik, aynılık
Suspicion Şüphe, kuşku
Collaboration İşbirliği, uyum
Discretion Ağzı sıkılık, akıllılık, takdir hakkı
Productivity İş verimi, üretkenlik
Considerate Düşünceli, hürmetkar, kibar
Predictable Öngörülebilir, tahmin edilebilir
Decisive Karalı, azimli
Compatible Uyumlu, uyuşabilir
Provocative Kışkırtıcı, provokatif
Potentially İmkan dahilinde, potansiyel olarak