Çoktan Seçmeli Hayatlar İçin | RUH DİYETİ

YDS Kelimeleri

YDK kelimeleri, yds sınavında en çok çıkan kelimeler, yds kelime ezberleme programı, yds de çıkan kelimeler, yds kelime listesi, yds kelimeleri 2013, kpds kelimeleri, yds soruları, yds kelimeleri pdfİngilizce Türkçe Açıklama
Explanation İzah, açıklama
Process İşlem, süreç
Exhaustion Bitkinlik, dermansızlık
Duration Müddet, süre
Conservation Koruma, muhafaza
Reserve Ayırmak, rezerve ettirmek
Withhold Alıkoymak, saklamak
Enfore Dayatmak, sözünü geçirmek, uygulatmak
Submit Boyun eğmek, ibraz etmek, sunmak
Commit İşlemek, kalkışmak
Extreme Aşırı, çok
Intrinsic Asıl, esas, hakiki, önemli
Intensive Aşırı, şiddetli, yoğun
Emphatic Etkili, güçlü, ısrarlı
Apparent Aşikar, bariz, ortada
Feasible Uygulanabilir
Susceptible Duyarlı, hassas
Applicable Uygulanabilir, ilgili, bağıntılı, geçerli
Reliable Güvenilir, itimat edilir
Responsible Mesul, sorumlu
Vigorously Aktif bir şekilde, hareketli ve güçlü şekilde
Awkwardly Acemice, beceriksizce, hantalca
Precisely Tam olarak, kusursuzca
Distinctly Açıkça, kararlı bir şekilde
Reluctantly Gönülsüzce, isteksiz olarak
Repeatedly Defalarca, aralıksız olarak
Scarcely Hemen hemen hiç, güçlükle
Consequently Sonuç olarak
Abundantly Bol bol, bol miktarda
Indefinitely Belirsiz olarak, süresiz olarak
Distribution Dağılım, dağıtma
Explanation İzah, açıklama
Determination Azim, kararlılık
Complication Durumu güçleştiren şey, sorun, güçlük
Negotiation Müzakere, görüşme
Reference Referans, kaynak
Apprehension Endişe, kaygı
Approval Onaylama, tasdik
Expression İfade, anlatım
Determination Kararlılık, azim
Reluctant Gönülsüz, isteksiz
Hazardous Zararlı, tehlikeli
Intimate Yakın (ilişki), samimi
Susceptible Duyarlı, hassas
Relative İlgili, akraba
Disaster Afet, facia
Rejection İtiraz, kabul etmeme
Admission İtiraf, kabul
Denial İnkar, ret
İllusion Kuruntu, vehim