Çoktan Seçmeli Hayatlar İçin | RUH DİYETİ

YDS Kelimeleri

YDK kelimeleri, yds sınavında en çok çıkan kelimeler, yds kelime ezberleme programı, yds de çıkan kelimeler, yds kelime listesi, yds kelimeleri 2013, kpds kelimeleri, yds soruları, yds kelimeleri pdfİngilizce Türkçe Açıklama
Consumption Tüketim, harcama
Decline İniş, gerileme
Contingency İhtimal, olasılık
Conviction Fikir, kanaat, inanç
Expenditure Gider, masrafi harcama
Approach Yaklaşım
Substance Madde, cisim
Interval Ara, aralık, fasıla
Requirement Gereksinim, ihtiyaç
Proportion Oran
Enforce Dayatmak, sözünü geçirmek, uygulatmak
Insure Sigorta ettirmek, sağlama almak
Reduce Azaltmak, küçültmek
Restore Yenileştirmek, restore etmek
Stem Durdurmak, engellemek, -den gelmek
Extremely Aşırı, çok
Likely Büyük ihtimalle, muhtemel
Eventually Er geç, nihayet
Indispensably Kaçınılmaz olarak, mecburen
Favourably Daha iyisi, tercihen
Fanciful Acayip, fantastik, gerçek dışı
Faithful Bağlı, sadık, vefalı
Credible Güvenilir, inandırıcı
Futile Nafile, boşuna
Kindly Hoş, içten, iyi kalpli
Expand Genişlemek, genişletmek
Consult Başvurmak, danışmak
Improve Geliştirmek, ilerletmek
Provide Sağlamak, temin etmek
Respect Saygı göstermek, hürmet etmek
Raise Artırmak, yükseltmek, kaldırmak
Attain Elde etmek, erişmek, başarmak
Cast Dökmek(deri, tırnak, kabuk, tüy)
Allude Anıştırmak, dokundurmak, ima etmek
Accomplish Başarıyla tamamlamak
Cruise Ağır ağır gitmek, dolaşmak(gemiyle)
Spread Yaymak, yayılmak
Flow Akmak
Conduct İdare etmek, yönetmek, yürütmek
Cover Kaplamak, örtmek
Lonesome Yapayalnız, ıssız
Fast Hızlı
Reckless Kayıtsız, pervasız, umursamaz, dikkatsiz
Slippery Kaygan
Stagnant Durgun, akmaz
Sparsely Seyrek olarak
Nearly Neredeyse, hemen hemen
Primarily Öncelikle, esasen
Suitably Uygunca
Efficiently Etkili biçimde