Çoktan Seçmeli Hayatlar İçin | RUH DİYETİ

Weather

, cloudy, cold, cool, fine, hot, raining, snowing, sunny, warm, windy Resimli İngilizce Kelimelercloudy

cloudy

cold

cold

cool

cool

fine

fine

hot

hot

raining

raining

snowing

snowing

sunny

sunny

warm

warm

windy

windy