Çoktan Seçmeli Hayatlar İçin | RUH DİYETİ

Numbers

, eight, eighteen, eighty, eleven, fifteen, fifty, five, forty, four, fourteen, nine, nineteen, ninety, one hundred, one, seven, seventeen, seventy, six, sixteen, sixty, ten(1), ten, thirteen, thirty, three, twelve, twenty, two Resimli İngilizce Kelimelereight

eight

eighteen

eighteen

eighty

eighty

eleven

eleven

fifteen

fifteen

fifty

fifty

five

five

forty

forty

four

four

fourteen

fourteen

nine

nine

nineteen

nineteen

ninety

ninety

one hundred

one hundred

one

one

seven

seven

seventeen

seventeen

seventy

seventy

six

six

sixteen

sixteen

sixty

sixty

ten(1)

ten(1)

ten

ten

thirteen

thirteen

thirty

thirty

three

three

twelve

twelve

twenty

twenty

two

two