Çoktan Seçmeli Hayatlar İçin | RUH DİYETİ

Prepositions Konu Anlatimi > arama sonuçları

prepositions konu anlatimi PREPOSITIONS KONU ANLATIMI prepositions konu anlatimi

Prepositions Konu Anlatimi - için içerikler

Prepositions Konu Anlatimi - İlkokul/Ortaokul Müfredat Kelimeleri

İngilizce Türkçe Cümle-MP3
canoeing kano sporu
channel kanal
dishwasher bulaşık makinesi
dodge ball yakantop oyunu
extinct nesli ükenmiş
give a speech konuşma yapmak
grandmother büyükanne
hang-gliding yelkenkanat sporu
hiking yürüyüş yapmak
horrible korkunç
kangaroo kanguru
kayaking kano sporu
law kanun
make a speech konuşma yapmak
president başkan (devletin başı)
seaside deniz kenarı
self-employed kendi işinde çalışan
social networking site sosyal paylaşım sitesi
talk konuşmak
terrifying korkunç