Çoktan Seçmeli Hayatlar İçin | RUH DİYETİ

Like Love Hate Prefer Konu Anlatimi > arama sonuçları

like love hate prefer konu anlatimi LIKE LOVE HATE PREFER KONU ANLATIMI like love hate prefer konu anlatimi

Like Love Hate Prefer Konu Anlatimi - için içerikler

Modals (Tüm Liste)
Modals

Like Love Hate Prefer Konu Anlatimi - İlkokul/Ortaokul Müfredat Kelimeleri

İngilizce Türkçe Cümle-MP3
canoeing kano sporu
channel kanal
country side kırsal kesim
disaster felaket
dishwasher bulaşık makinesi
dodge ball yakantop oyunu
extinct nesli ükenmiş
four-leaf clover dört yapraklı yonca
give a speech konuşma yapmak
glove eldiven
grandmother büyükanne
hang-gliding yelkenkanat sporu
hiking yürüyüş yapmak
horrible korkunç
kangaroo kanguru
kayaking kano sporu
lake göl
law kanun
like beğenmek
love sevmek
make a speech konuşma yapmak
olive zeytin
president başkan (devletin başı)
seaside deniz kenarı
self-employed kendi işinde çalışan
social networking site sosyal paylaşım sitesi
talk konuşmak
terrifying korkunç