Çoktan Seçmeli Hayatlar İçin | RUH DİYETİ

İngilizce Tense Konu Anlatimi > arama sonuçları

ingilizce tense konu anlatimi INGILIZCE TENSE KONU ANLATIMI ingilizce tense konu anlatimi

İngilizce Tense Konu Anlatimi - için içerikler

Modals (Tüm Liste)
Nasıl İngilizce öğrenebilirim?
Reported Speech (Dolaylı Anlatım)
Simple Past and Past Continuous (I went / I was going)
Modals
Tenses

İngilizce Tense Konu Anlatimi - İlkokul/Ortaokul Müfredat Kelimeleri

İngilizce Türkçe Cümle-MP3
canoeing kano sporu
channel kanal
dishwasher bulaşık makinesi
dodge ball yakantop oyunu
extinct nesli ükenmiş
give a speech konuşma yapmak
grandmother büyükanne
hang-gliding yelkenkanat sporu
hiking yürüyüş yapmak
horrible korkunç
kangaroo kanguru
kayaking kano sporu
law kanun
make a speech konuşma yapmak
president başkan (devletin başı)
roller-skate patenle kaymak
seaside deniz kenarı
self-employed kendi işinde çalışan
social networking site sosyal paylaşım sitesi
talk konuşmak
terrifying korkunç