Çoktan Seçmeli Hayatlar İçin | RUH DİYETİ

Phrasal Verbs Liste 3 (Üç Kelimeden Oluşan, Geçişli)

İngilizce eğitimi alanında Türkiye?nin en zengin kaynağını sunan dersimizingilizce.com, ingilizce öğrenen ve öğreten binlerce kişiye hizmet sunuyor. Sitede Türkçe anlatımlı gramer konuları, her konudan sonra onlarca quiz ve sınav, her seviyeden aktiviteli okuma parçaları, dinleme aktiviteleri, yazma aktiviteleri, yds, kpds, sbs, toefl ve toeic gibi sınavlara hazırlık ve deneme sınavları, dünyanın en etkili kelime öğrenme sistemi olan wordpower ile her seviyeden kelime öğrenme programı, sınavlara hazırlananlar için sınav kelimeleri öğrenim programı, ingilizce kurslar, online eğitim ile ilgili makaleler, yurtdışı eğitim bilgileri sunuyor. Sitede ayrıca öğrenciler için ingilizce ödevler ve yardımcı kaynaklar var. SBS ve YDS?ye hazırlananlar için de zengin kaynak mevcut. 

Üç Kelimeden Oluşan Phrasal Verbs (Geçişli)

Aşağıdaki phrasal verbs ‘ ler de üç kısım göreceksiniz :

My brother dropped out of school before he could graduate. (Erkek kardeşim mezun olamadan okulu bıraktı.)

Fiil

Anlam

Örnek

break in on

Bir sohbeti bölmek

I was talking to Mom on the phone when the operator broke in on our call.

 “Operatör konuşmamızı kestiği zaman telefonda annemle konuşuyordum.”

catch up with

Yakın olmak

After our month-long trip, it was time to catch up with the neighbors and the news around town.
 “Aylar süren yolculuğumuzdan sonra, komşulara ve kasaba çevresine yakın olup onlardan haber almanın vakti gelmişti.”

check up on

İncelemek, kontrol etmek

The boys promised to check up on the condition of the summer house from time to time.
 “Çocuklar yazlığa zaman, zaman bakmak için söz verdiler.”

come up with

<span style="